TopSłownik techniczny2.4 GHz, 5 GHz – zakresy częstotliwości, których wykorzystywanie nie wymaga pozwolenia.

2.4 GHz, 5 GHz – zakresy częstotliwości, których wykorzystywanie nie wymaga pozwolenia.

Częstotliwości oraz zasady ich wykorzystania określa Ustawa Prawo telekomunikacyjne oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego.

 

Do tej grupy zakresów należą m.in.:

 

2400,0–2483,5 MHz – przeznaczone dla urządzeń do szerokopasmowej transmisji danych – routery bezprzewodowe wykorzystywane w domach, budynkach użyteczności publicznej.

 

Rys. 1. Punkt dostępowy (Access Point) do użytku w domu/firmie

 

5150–5350 MHz – przeznaczone dla urządzeń do szerokopasmowej transmisji danych – routery bezprzewodowe wykorzystywane w domach, budynkach użyteczności publicznej.
Uwaga! Dopuszcza się używanie urządzeń wyłącznie w pomieszczeniach.

 

5470–5725 MHz – przeznaczone dla bezprzewodowych systemów dostępowych, w tym lokalnych radiowych sieci komputerowych – urządzenia typu punkty dostępu, służące do budowy szerokopasmowych sieci dostępu do internetu.

 

Rys. 2. Antena zintegrowana z urządzeniem do przesyłania danych w paśmie 5 GHz

 

5725 – 5875 MHz – przeznaczone dla urządzeń bliskiego zasięgu ogólnego stosowania – urządzenia służące do transmisji obrazu z kamer.

 

Rys. 3. Komplet urządzeń służący do transmisji wideo w paśmie 5,8 GHz

 

Producenci oferują szeroką gamę urządzeń pracujących w powyższych zakresach. Przy doborze urządzania należy kierować się maksymalną szybkością transmisji danych oraz zasięgiem, jaki nas interesuje.