TopSłownik techniczny802.11g - standard sieci bezprzewodowej

802.11g - standard sieci bezprzewodowej

802.11 to zbiór standardów bezprzewodowych IEEE, które regulują metody transmisji w sieci. Dziś są one powszechnie stosowane w wersjach 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n oraz 802.11ac, aby zapewnić łączność bezprzewodową w domu, biurze i niektórych placówkach handlowych.

 

IEEE 802.11g powstał w 2003 roku jako rozszerzenie 802.11b. Zwiększa on przepustowość do 54 Mb/s za pomocą tego samego pasma 2,4 GHz co w standardzie 802.11b.

 

Korzysta z transmisji CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance – protokół określający sposób wielodostępu do łącza ze śledzeniem stanu nośnika i unikaniem kolizji). Dostępna przepustowość jest dzielona między wszystkie stację nadające, w tym AP (Access Point), dla ruchu do i od urządzenia.

 

Urządzenia 802.11g są w pełni kompatybilne wstecz z urządzeniami 802.11b. Jednak obecność urządzenia pracującego w standardzie 802.11b zmniejsza znacznie szybkość w całej sieci pracującej w 802.11g.

 

Modulacją stosowaną w standardzie 802.11g jest OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing - ortogonalne zwielokrotnianie w dziedzinie częstotliwości), które zostało zapożyczone ze standardu 802.11a z szybkościami transmisji danych 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 i 54 Mb/s oraz przywracanie do CCK (Complementary Code Keying - kluczowanie kodem uzupełniającym - jak w standardzie 802.11b) dla 5,5 i 11 Mb/s oraz modulacje DBPSK/DQPSK + DSSS dla 1 i 2 Mb/s. Pomimo, że 802.11g działa w tym samym paśmie częstotliwości co 802.11b, może osiągnąć wyższą prędkość transmisji danych ze względu na swoje dziedzictwo z 802.11a.

 

Z 52 podnośnych OFDM 48 jest zarezerwowanych dla danych, natomiast 4 są pilotami podnośnych z rozdzieleniem nośnej 0,3125 MHz (20 MHz/64). Czas trwania symbolu wynosi 4 mikrosekundy, który dodatkowo obejmuje przedział zabezpieczający 0,8 mikrosekundy. Faktyczne generowanie oraz dekodowanie składowych ortogonalnych odbywa się w paśmie podstawowym, przy użyciu DSP. Następnie są one przekształcane do częstotliwości 2,4 GHz w nadajniku. Korzyści wynikające z zastosowania OFDM to zredukowane efekty wielodrogowości propagacji sygnału do odbiornika oraz zwiększona efektywność widmowa.

 

Pomimo dobrego przyjęcia i szybkiego wdrożenia standard 802.11g charakteryzuje się bardzo podobnym poziomem zakłóceń transmisji jak wcześniejszy 802.11b w zatłoczonym paśmie 2,4 GHz. Urządzenia pracujące tym zakresie to np. kuchenki mikrofalowe, urządzenia Bluetooth czy cyfrowe telefony bezprzewodowe, co niejednokrotnie doprowadza do poważnych zakłóceń. Dodatkowo pojawiają się częste problemy związane z dużą liczbą użytkowników oraz ich gęstością występowania na obszarach miejskich.

 

Aby zapobiec wzajemnym zakłóceniom, są tylko trzy nie nakładające się użyteczne kanały w Stanach Zjednoczonych i innych krajach o podobnych przepisach (kanały 1, 6, 11, z separacją 25 MHz), oraz cztery w Europie (kanały 1, 5, 9, 13, tylko 20 MHz separacji). Nawet przy takim podziale, część interferencji nadal występuje, choćby ze względu na płaty boczne w charakterystykach promieniowania nadajników, choć są znacznie słabsze.

 

Tab. 1. Wykaz częstotliwości oraz odpowiadających im kanałów

 

Kanał

Częstotliwość środkowa

Szerokość kanału

Nakładające się kanały

GHz GHz
1 2.412 2.401 - 2.423 2,3,4,5
2 2.417 2.406 - 2.428 1,3,4,5,6
3 2.422 2.411 - 2.433 1,2,4,5,6,7
4 2.427 2.416 - 2.438 1,2,3,5,6,7,8
5 2.432 2.421 - 2.443 1,2,3,4,6,7,8,9
6 2.437 2.426 - 2.448 2,3,4,5,7,8,9,10
7 2.442 2.431 - 2.453 3,4,5,6,8,9,10,11
8 2.447 2.436 - 2.458 4,5,6,7,9,10,11,12
9 2.452 2.441 - 2.463 5,6,7,8,10,11,12,13
10 2.457 2.446 - 2.468 6,7,8,9,11,12,13
11 2.462 2.451 - 2.473 7,8,9,10,12,13
12 2.467 2.456 - 2.478 8,9,10,11,13,14
13 2.472 2.461 - 2.483 9,10,11,12,14
14 2.484 2.473 - 2.495 12,13

(*) Nie wszystkie kanały są legalne w poszczególnych krajach 

Rys. 1. Graficzne przedstawienie 14 kanałów oraz odpowiadające im częstotliwości środkowe