Top Wiadomość
Tytuł Opis Data
Słownik Techniczny Opis parametrów wystepujących w specyfikacji technicznej. 03-02-2016 13:38
Treść: Rozpoczęliśmy opracowywanie Słownika Technicznego związanego z parametrami produktów dostępnych w naszej ofercie. Poszczególne artykuły przybliżają tematykę określonego zagadnienia. Istnieje możliwość wylistowania całej zawartości słownika z głównego menu sklepu (dział Inne) oraz szybkiego przejścia do interesującej nas treści bezpośrednio ze specyfikacji technicznej wybranego produktu. Przesuwając kursor myszy na tabelę specyfikacji pojawiają się aktywne łącza dla opracowanych pojęć, których wybór wyświetla pole z opisem w kilku słowach interesującego nas parametru. Po wybraniu opcji Zobacz więcej, przechodzimy do szerszego opracowania tematu związanego z zagadnieniem, którego dotyczy parametr specyfikacji. Prace nad rozwojem bazy pojęć są kontynuowane.