Top Słownik techniczny

Słownik techniczny

Ustawienie detekcji ruchu w kamerach serii APTI

Opis włączenia funkcji detekcji ruchu w kamerach APTI.

Zobacz więcej...
VGA - standard transmisji obrazu

Standard VGA, wprowadzony w 1987 roku, jest analogowym systemem transmisji obrazu za pośrednictwem trzech składowych RGB. Z tego powodu jest on podatny na zakłócenia, występujące zwłaszcza podczas transmisji wyższych rozdzielczości za pomocą kabli o niedostatecznej jakości. Obecnie jest coraz częściej zastępowany przez HDMI.

Zobacz więcej...
Wartość AWG

AWG (American Wire Gauge) – amerykański ujednolicony systemem miar porządkujący wielkości średnic lub pól przekroju poprzecznego przewodów.

Zobacz więcej...
WDR – szeroki zakres dynamiki oświetlenia

WDR (Wide Dynamic Range) – rozszerzony zakres dynamiki; funkcja umożliwiająca otrzymywanie obrazów wysokiej jakości w niekorzystnych warunkach oświetlenia.

Zobacz więcej...
Wielkość matrycy przetwornika obrazu

Parametr określający ilość elementów światłoczułych zwanych pikselami, umieszczonych w przetworniku obrazu każdej cyfrowej kamery lub aparatu fotograficznego. Wielkość matrycy podaje się w megapikselach (mega – milion, w skrócie Mpx) i odwzorowuje ona wielkość tworzonego przez urządzenie obrazu.

Zobacz więcej...
Wydajność prądowa zasilacza

Wydajność prądowa zasilacza to maksymalny prąd, jaki powinien dostarczać zasilacz podłączony do obciążenia, zachowując wszystkie parametry zawarte w nocie katalogowej (napięcie wyjściowe, moc itp.) i pracując w zgodnych ze specyfikacją warunkach środowiskowych (temperatura, wilgotność itp.).

Zobacz więcej...
Zasięg oświetlacza IR

Zasięg działania oświetlacza podczerwieni zależy od rodzaju oświetlanych powierzchni oraz od rodzaju obiektów, jakie są oświetlane.

Zobacz więcej...
Zasięg transmisji zasilania

Zasięg zasilania określa maksymalną długość linii zasilającej; taką, w przypadku której spadek napięcia na przewodzie nie powoduje nieprawidłowej pracy zasilanego urządzenia.

Zobacz więcej...
Zasilacz transformatorowy

Rodzaj zasilacza, którego głównym elementem jest transformator, na który podane jest napięcie. Jego zadaniem jest przede wszystkim dopasowanie potrzebnego napięcia dla zasilanego układu.

Zobacz więcej...
Zasilacze impulsowe - zabezpieczenia

Konstruktorzy zasilaczy stosują różne metody zabezpieczeń przed skutkami zwarć i przeciążeń. Zabezpieczenia powinny chronić zasilacz i obciążenie.

Zobacz więcej...
Zasilacze impulsowe „SMPS” (Switched Mode Power Supplies)

Urządzenia służące do zamiany napięcia z sieci energetycznej (napięcie zmienne) na napięcie stałe, w których cały proces odbywa się za pomocą przetwornicy impulsowej, składającej się z układu szybkiego kluczowania z przełączającymi tranzystorami i transformatora wysokiej częstotliwości.

Zobacz więcej...
Złącze BNC

BNC (Bayonet Neill-Concelman) – złącze stosowane jako zakończenie kabla koncentrycznego w łączności systemów telewizji cyfrowej, analogowej, kamer przemysłowych, urządzeń pomiarowych oraz sieci komputerowych.

Zobacz więcej...
Złącze CINCH (RCA)

CINCH (RCA) – dosyć popularne i powszechnie używane złącze stosowane w szerokiej gamie urządzeń audiowizualnych, przede wszystkim do łączenia sygnałów fonicznych.

Zobacz więcej...
Złącze RJ45

Registered Jack type 45 – 8-pinowy typ złącza, który jest używany jako gniazdo w większości urządzeń sieciowych, np. modemach, routerach, kartach sieciowych, patchpanelach czy kamerach IP. Wtyk RJ45 zaciska się na skrętce komputerowej (8-żyłowy kabel teleinformatyczny) oraz na kablach telefonicznych płaskich jako ich zakończenie.

Zobacz więcej...