Top Słownik techniczny

Słownik techniczny

IVS - Inteligentna analiza obrazu

Inteligentna analiza obrazu Intelligent Video Surveillance – polega na przetwarzaniu rejestrowanego obrazu. Zadaniem funkcji IVS jest wykrywanie zdarzeń o wcześniej zdefiniowanych kryteriach.

Zobacz więcej...
Kąt widzenia kamery

Jest to szerokość pola widzenia kamery wyrażona w stopniach. Uzależniona jest m.in. od rodzaju obiektywu, jaki zastosowano w kamerze, oraz od długości ogniskowej tego obiektywu. Dla obiektywów stosowanych w kamerach przemysłowych jest to kąt poziomy.

Zobacz więcej...
Klasy szczelności

Klasy szczelności zwane też stopniem ochrony definiują odporność na wpływ warunków zewnętrznych. Pierwsza cyfra określa odporność na wnikanie ciał stałych i pyłu, druga cyfra określa odporność na wnikanie wody.

Zobacz więcej...
Kompresja

Metoda zmniejszania rozmiaru danych reprezentujących obraz w oparciu o analizę informacji nadmiarowych i nieistotnych.

Zobacz więcej...
Konfiguracja trybów pracy kamer serii APTI z rejestratorami GEMINI TECHNOLOGY

Opis konfiguracji trybów pracy kamer APTI kompatybilnych z rejestratorami GEMINI TECHNOLOGY.

Zobacz więcej...
Konfigurowalne strefy prywatności

Strefy prywatności to dowolnie konfigurowalne przez użytkownika obszary obrazu wyłączone z monitoringu.
Obraz jest w nich przysłaniany poprzez nałożenie elektronicznej maski – najczęściej w postaci prostokąta o ściśle definiowanym położeniu, a w niektórych kamerach także innego wielokąta.

Zobacz więcej...
M-JPEG - standard kodowania obrazu

M-JPEG metoda kompresji wewnątrzklatkowej, której maksymalny stopień kompresji jest ograniczony do ok. 1:20. Klatki są kompresowane, niezależnie od siebie, a kompresja stawia mniejsze wymagania sprzętowe dla mocy obliczeniowej oraz pamięci niż np. H.264.

Zobacz więcej...
MAC - adres fizyczny urządzenia sieciowego

Medium Access Control Address – Niepowtarzalny fizyczny adres każdego urządzenia przystosowanego do pracy w sieci komputerowej, takiego jak karta sieciowa, router czy kamera IP.

Zobacz więcej...
Maksymalny zasięg komunikacji radiowej

Maksymalny zasięg transmisji (w skrócie: MZT) w realnych warunkach może być kilkakrotnie mniejszy niż MZT w otwartej przestrzeni. Na tłumienie fali ma wpływ wiele czynników.

Zobacz więcej...
Menu OSD

Menu OSD (Menu On-Screen-Display) – menu ekranowe urządzenia, które zostaje wyświetlone po wciśnięciu na nim odpowiedniego przycisku.

Zobacz więcej...
Moc zasilacza

Parametr określający zdolność zasilacza do dostarczenia do zasilanego przez niego urządzenia odpowiedniej ilości mocy wyrażonej w watach (W) lub woltoamperach (VA).

Zobacz więcej...
Modulacja OFDM

OFDM – modulacja polegająca na jednoczesnym przesyłaniu wielu wolniejszych strumieni danych na częstotliwościach wzajemnie ortogonalnych, dzięki czemu można w znaczący sposób wyeliminować zjawisko wielodrogowości oraz interferencji międzysymbolowych.

Zobacz więcej...
Modulacja PSK i jej rodzaje
PSK (Phase-Shift Keying) – cyfrowa modulacja, potocznie zwana kluczowaniem z przesuwem fazy. Rozróżnia się podrodzaje modulacji PSK, którymi są na przykład BPSK i jej odmiana DBPSK oraz QPSK i jej odmiana DQPSK Zobacz więcej...
Modulacja QAM
Modulacja QAM (Quadrature Amplitude Modulation) – kwadraturowa modulacja, która łączy dwie najprostsze cyfrowe modulacje: amplitudową (ASK) i fazową (PSK). Ta metoda kodowania polega na zmianie amplitudy nośnej sygnału z jednoczesną zmianą fazy tego sygnału. Najczęściej stosowane odmiany tej modulacji to: 16-QAM i 64-QAM. Zobacz więcej...
MPEG-4 - standard kodowania obrazu

MPEG-4 – standard wprowadzony w 1998 roku jako następca MPEG-1 i MPEG-2. Dodano w nim szereg nowych funkcji, które w sposób bardzo elastyczny wpływają na jakość i stopień kompresji kodowania. Implementacja kodeka zależy w istotny sposób od decyzji programistów, a zbiór możliwości aplikacji określa się za pomocą profili i poziomów.

Zobacz więcej...
MTBF – średni czas między awariami (Mean Time Between Failure)

Wyrażany jest w godzinach i jest to informacja o niezawodności urządzenia.

Zobacz więcej...
Napięcie międzyszczytowe Vpp

Vpp (peak-to-peak voltage), inaczej napięcie międzyszczytowe. Jest to parametr mierzony pomiędzy maksymalną wartością amplitudy sygnału a jego minimalną wartością w trakcie jednego okresu.

Zobacz więcej...
NCQ (Native Command Queuing) – natywne kolejkowanie zadań

NCQ to programowe rozszerzenie interfejsu SATA polegające na kolejkowaniu zadań zapisu/odczytu (I/O) w taki sposób, by zwiększyć wydajność (liczbę operacji I/O na sekundę) zarówno dysków HDD, jak i SSD.

Zobacz więcej...
NTSC - standard telewizji analogowej

NTSC (National Television System Committee) – standard analogowej telewizji, który jest używany w prawie całej Ameryce, niektórych krajach azjatyckich oraz na Pacyfiku.

Zobacz więcej...
Obsługiwane dyski twarde

Parametr ten określa ile dysków i o jakiej pojemności można podłączyć do rejestratora. Od pojemności dysku w głównej mierze jest zależny czas zapisu nagrań w rejestratorze.

Zobacz więcej...
Ogniskowa obiektywu

Ogniskowa (odległość ogniskowa) – wyrażona w milimetrach odległość pomiędzy ogniskiem układu optycznego a punktem głównym układu optycznego; wyraża zdolność układu soczewek do skupiania światła. Im mniejsza wartość ogniskowej, tym silniej skupiane są promienie świetlne przez układ optyczny obiektywu.

Zobacz więcej...
Oprogramowanie wspomagające CCTV
Delta Tools to zestaw darmowych narzędzi (programów) niezbędnych dla osób projektujących, serwisujących czy też nadzorujących prace systemów CCTV.
Zobacz więcej...
PAL - standard telewizji analogowej

PAL (Phase Alternating Line) – system nadawania obrazu w telewizji analogowej. Został stworzony jako ulepszenie standardu NTSC dla większości krajów Europy, Afryki oraz niektórych krajów azjatyckich.

Zobacz więcej...
Parametr kl/s (klatki na sekundę, frames per second – fps, frame rate)

Częstotliwość, z jaką urządzenie wyświetla poszczególne obrazy (zwane ramkami) w celu uzyskania płynności uzyskiwanego filmu, nagrania.

Zobacz więcej...
Pelco-D, Pelco-P

Pelco-D/P to protokoły komunikacyjne służące głównie do sterowania kamerami obrotowymi.

Zobacz więcej...
PING - diagnozowanie połączeń sieciowych

Ping – nazwa zwyczajowa mechanizmu służącego do badania sieci komputerowej; działa na podobnej zasadzie jak echolokacja (także czas. „pingować” – używać tego mechanizmu).

Zobacz więcej...
Pojemność akumulatora

Parametr określający zdolność akumulatora do zasilania obwodu elektrycznego o danym natężeniu prądu przez określony czas. Pojemność akumulatora wyraża się w amperogodzinach (Ah).

Zobacz więcej...
Polaryzacja fali

Usystematyzowana relacja pomiędzy kierunkiem oscylacji wektora pola elektrycznego (E) w danej fali elektromagnetycznej a kierunkiem propagacji tej fali nosi nazwę polaryzacji.

Zobacz więcej...
Porównanie oświetlacza SonneTech z innymi dostępnymi na rynku

Opracowanie przedstawiające analizę działania oświetlacza SonneTech oraz czterech innych dostępnych na rynku w podobnym przedziale cenowym

Zobacz więcej...
Power over Coaxial (PoC) – standard przesyłu sygnału wizyjnego i zasilania przewodem koncentrycznym

Power over Coaxial (PoC) to technologia pozwalająca na jednoczesne przesyłanie zasilania oraz analogowego sygnału wizyjnego w wysokiej rozdzielczości i sterowania OSD za pomocą pojedynczego przewodu koncentrycznego na dystansie nawet do 400 m.

Zobacz więcej...
Poziom natężenia dźwięku

Poziom natężenia dźwięku to poziom „głośności” dźwięku mierzony w decybelach. Do pomiaru tego parametru służy miernik poziomu dźwięku (zwany również decybelomierzem).

Zobacz więcej...
Prąd przemienny (AC)

AC (Alternating Current) – prąd przemienny, który charakteryzuje się zmianami wartości chwilowych w określonej częstotliwości z zachowaniem powtarzalności. Prąd przemienny przyjmuje na przemian wartości dodatnie i ujemne w charakterystyce sinusoidalnej.

Zobacz więcej...
Prąd stały (DC)

DC (Direct Current) – prąd stały, którego wartość w czasie nie zmienia się. W przeciwieństwie do prądu przemiennego (AC), ruch ładunków odbywa się zawsze w jedną stronę, przez co charakteryzuje się on stałym i niezmiennym kierunkiem ich przepływu.

Zobacz więcej...
Protokoły IP v4/v6
Ze względu na małą i szybko kończącą się liczbę adresów opracowano następcę protokołu IPv4, czyli Ipv6.Zmiana adresu IPv4 na IPv6 odbywa się w sposób niezauważalny dla przeciętnego użytkownika. Podstawowym zadaniem protokołu nowej wersji jest zwiększenie przestrzeni dostępnych adresów poprzez wydłużenie adresu z 32 bitów do 128 bitów. Zobacz więcej...
Przepływność

Przepływność jest to ilość danych przesyłanych przez kanał transmisyjny lub zapisywanych w pamięci w ciągu 1 s, mierzona najczęściej w b/s (bitach na sekundę) oraz wielokrotnościach (kb/s, Mb/s, Gb/s itd.).

Zobacz więcej...
Przetwornik obrazu

Element światłoczuły, zdolny do zamiany obrazu na odpowiedni sygnał elektryczny. Wykorzystuje zjawisko fotoelektryczne, zamieniając strumień fotonów na odpowiadające im impulsy elektryczne. Jest to jeden z podstawowych elementów budowy zarówno kamery, jak i każdego innego urządzenia elektronicznego służącego do fotografowania lub nagrywania obrazu.

Zobacz więcej...
Przysłona

Część obiektywu, która odpowiada za ilość światła przedostającego się do przetwornika. Może ona zmieniać wartości otworu względnego obiektywu, redukując bądź zwiększając ilość światła w przypadku obiektywów o zmiennej przysłonie (manual iris, auto iris), lub być stała.

Zobacz więcej...
Ranking rejestratorów samochodowych marki Xblitz

Podsumowanie recenzji poszczególnych modeli rejestratorów samochodowych.

Zestawienie wyników.

Zobacz więcej...
Recenzja rejestratora samochodowego marki Xblitz - model XB-Black-Bird

Przykładowe sekwencje wideo zapisane w warunkach dziennych oraz nocnych, zalety, wady, ocena urządzenia.

Zobacz więcej...
Recenzja rejestratora samochodowego marki Xblitz - model XB-Classic

Przykładowe sekwencje wideo zapisane w warunkach dziennych oraz nocnych, zalety, wady, ocena urządzenia.

Zobacz więcej...