TopSłownik technicznyBarwa światła

Barwa światła

Barwa światła należy do subiektywnych wrażeń zmysłowych, podobnie jak dźwięk, zapach, smak i dotyk.

 

Wrażenia te powstają pod wpływem bodźców działających na narząd zmysłów i podrażniających znajdujące się w nich receptory. W receptorach powstają impulsy nerwowe, wywołujące w mózgu odczucie odpowiednich wrażeń. Wrażenia barw postrzegane są dzięki podrażnianiu fotoreceptorów przez konkretnej długości fale optyczne.

 

Powiązana jest z nią ściśle temperatura barwowa, wyrażana w Kelwinach [K], która charakteryzuje barwę światła lampy.

 

Poniżej znajduje się klasyfikacja opisująca temperatury barwowe i odpowiadające im wrażenia barwy:

 

2700 K bardzo ciepła
3000 K ciepła
4000 K neutralna
6000 K i powyżej chłodna

Z wrażeniem barwy wiążą się jeszcze trzy ważne czynniki. Są to: odcień, nasycenie oraz jaskrawość.

 

a - Jaskrawość

b - Nasycenie

Odcień (ang. Hue) – oznacza postrzeganie poszczególnych długości fali optycznej. Doznawane wrażenia określa się, nazywając promieniowania kolejno: fioletowym, niebieskim, zielonym, żółtym, pomarańczowym, czerwonym.

 

Nasycenie (ang. Saturation) – jeśli będziemy dodawać do danego promieniowania coraz więcej światła białego otrzymamy promieniowanie nie zmienione w odcieniu ale coraz bardziej blade.

 

Jaskrawość (ang. Brightness) – aby wywołać zmianę wrażenia barwy można także zmniejszyć strumień świetlny, np. odsuwając źródło światła od obserwowanej powierzchni. Wówczas nie zmieni się odcień ani nasycenie, ale odbierać się będzie coraz słabsze światło. Jest to właśnie jaskrawość.