TopSłownik technicznyDielektryk

Dielektryk

Dielektryki to wszystkie materiały nieprzewodzące prądu elektrycznego. W dielektrykach ładunki elektryczne, które wchodzą w skład każdego ciała (w przeciwieństwie do przewodników elektrycznych), nie mogą się swobodnie poruszać.

 

Podstawowe materiały stosowane w technice jako dielektryki to:

 • guma,
 • inne tworzywa sztuczne typu polietylen,
 • szkło,
 • ceramika,
 • olej transformatorowy,
 • próżnia.

   

 • Izolatorem także jest powietrze. Pamiętać jednak należy, że wraz ze wzrostem wilgotności, właściwości izolujące się zmniejszają.

   

  W życiu codziennym dielektryki mają szerokie zastosowanie w technice kablowej. Niezależnie od rodzaju i przeznaczenia kabla jego żyły muszą być izolowane. Wykorzystuje się do tego celu tworzywa sztuczne, najczęściej termoutwardzalne lub termoplastyczne. W zależności od zastosowania kabla dobiera się odpowiedni materiał izolacji.

   

  W przypadku kabli energetycznych przeznaczonych do wysokich napięć materiał izolacji musi cechować wysoka odporność na przebicia elektryczne, mała przenikalność elektryczna oraz odporność na uszkodzenia. Powinien także zachowywać swoje właściwości zarówno w niskich, jak i w wysokich temperaturach.

   

  Dielektryk pełni także ważną rolę w kablach koncentrycznych (rys. 1). Od jego wymiarów oraz stałej dielektrycznej zależy impedancja falowa.

   

  Rys. 1. Przekrój poprzeczny kabla koncentrycznego NS100 z oferty firmy Delta (powłoka zewnętrzna [A] stanowi główną izolację kabla; żyłę wewnętrzną osłania dielektryk [B] spieniony fizycznie)