TopSłownik technicznyHDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) – ochrona cyfrowych treści

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) – ochrona cyfrowych treści

Pierwsza wersja HDCP została opracowana przez firmy Intel oraz Silicon Image w 2000 roku. Głównym założeniem mechanizmu HDCP jest ochrona przesyłanego sygnału cyfrowego. Technologia ta uniemożliwia tworzenie nieautoryzowanych kopii wysokiej rozdzielczości, dlatego stosują ją duże koncerny medialne.

 

Technologia HDCP jest zastrzeżona prawnie. Każdy producent urządzeń wyposażonych w HDCP musi posiadać na niego licencję, co wiąże się z uiszczeniem specjalnej opłaty. Ponadto, takie urządzenie musi spełniać szereg wymogów narzuconych odgórnie. Przykładowo, nie może mieć możliwości wykonania kopii odtwarzanego materiału. Każde urządzenie oznakowane logo HD Ready musi być zgodne ze standardem ochrony danych HDCP. Popularnymi urządzeniami, w których zastosowano ten system zabezpieczeń, są odtwarzacze Blu-Ray i dekodery telewizyjne. Podjęcie próby oglądania filmu na urządzeniu, które nie współpracuje ze standardem HDCP, kończy się niepowodzeniem lub następuje znaczne pogorszenie jakości odtwarzanego materiału.

 

Sam proces szyfrowania strumienia danych jest dość skomplikowany i, ogólnie rzecz ujmując, polega na porównaniu i wymianie kluczy zabezpieczających pomiędzy współpracującymi urządzeniami. Każde takie urządzenie ma unikatowy zestaw 40 kluczy, a także jeden główny klucz zwany KSV, utworzony dla konkretnego zestawu. Podczas weryfikacji urządzeń wymieniają się one kluczami głównymi (KSV) oraz sumują ze sobą pozostałe klucze, porównując wartości odpowiednich bitów. Jeżeli na obu urządzeniach wynik jest zgodny, nawiązywane jest szyfrowane połączenie za pomocą wyżej wspomnianych kluczy. Szyfrowanie sygnału następuje strumieniowo, a kodowaniu podlega każdy piksel.

 

Zarówno zestawy 56-bitowych kluczy, jak i 20-bitowe klucze KSV, które zapisywane są w urządzeniach przez producentów, są poufne. Ich ujawnienie może się wiązać z konsekwencjami prawnymi. Ponadto, jeżeli dochodzi do ujawnienia kluczy z danego urządzenia, jego główny klucz KSV jest umieszczany na liście unieważnień. Lista ta jest na bieżąco aktualizowana i zamieszczana na nowych dyskach z materiałem wysokiej rozdzielczości.