TopSłownik technicznyMAC - adres fizyczny urządzenia sieciowego

MAC - adres fizyczny urządzenia sieciowego

Adres MAC zapisywany jest w formie 48-bitowego ciągu cyfr i liter w systemie szesnastkowym (cyfry od 0 do 9 oraz litery od A do F). Połowa adresu MAC, czyli pierwszych 6 znaków (24 bity), określa producenta karty sieciowej zamontowanej w danym urządzeniu. Reszta znaków to unikatowy identyfikator urządzenia. Adres MAC zapisuje się po dwa znaki, a każdą parę znaków rozdziela myślnik lub dwukropek. Jednak producenci na opakowaniach swoich urządzeń sieciowych często podają ich adres MAC w postaci ciągu cyfr i liter.

 

W przeciwieństwie do adresów IP, adres MAC jest utożsamiany z konkretnym urządzeniem sieciowym. Dzięki temu ma się pewność, że strona internetowa wyświetli się na komputerze, z którego została wywołana, a nie na komputerze pracującym obok w tej samej sieci lub na komputerze pracującym w innej podsieci, posiadającym ten sam adres IP.

 

Dla przeciętnego użytkownika adres MAC urządzenia nie ma większego znaczenia. Jednak dla poprawnego działania nawet najprostszych sieci komputerowych jego znajomość jest bardzo ważna. Dla przykładu, poniżej prezentujemy zrzut ekranu ze strony konfiguracyjnej routera firmy TP Link TL-WR1042ND, który znajduje się w ofercie firmy Delta (rys. 1). Jest to stosunkowo tani i prosty w obsłudze router, oferujący szereg opcji konfiguracyjnych, m.in. filtrowanie MAC adresów. Na załączonym zrzucie widać, że dostęp do sieci bezprzewodowej uzyskają tylko trzy urządzenia, których MAC adresy znalazły się na liście (Allow). Zaznaczając opcję „Deny the stations specified by any enabled entries in the list to access”, stworzymy sytuację odwrotną – dostęp do sieci będą miały wszystkie urządzenia oprócz tych, które znajdują się na liście (tzw. czarna lista).

 

Rys. 1. Strona konfiguracyjna routera TL-WR1042ND w zakładce „Wireless MAC Filtering”

 

Warto zauważyć, że ta opcja znacząco poprawia bezpieczeństwo w sieci. Nawet jeżeli ktoś obcy pozna hasło do sieci WAN, nie połączy się z tą siecią dopóki jego adres MAC nie zostanie dodany do listy urządzeń uprzywilejowanych. Dotyczy to oczywiście wszystkich urządzeń mających zdolność łączności po Wi-Fi, w tym także telefony, tablety itp.

 

Innym przykładem potwierdzającym ważną rolę MAC adresu jest prosta sieć domowa składająca się z dwóch komputerów, drukarki i tabletu (rys. 2).

 

Rys. 2. Przykładowa sieć domowa, z przypisanym stałym adresem IP dla drukarki; reszta urządzeń otrzymuje losowy adres IP od routera w zależności od kolejności logowania do sieci

 

Dla pewności, że drukarka działająca w sieci będzie zawsze widoczna dla pozostałych urządzeń, dla jej adresu MAC został przypisany stały i niezmienny adres IP 192.168.1.100. Dzięki temu, w razie nieplanowanego restartu routera (np. w wyniku awarii zasilania) drukarka otrzyma przypisany jej wcześniej adres, a nie losowy otrzymany z serwera DHCP, tak jak pozostałe urządzenia. Przypisywanie adresów IP konkretnym adresom MAC to jeden ze sposobów na kontrolowane zarządzanie pracującymi w sieci urządzeniami.