TopSłownik technicznyMenu OSD

Menu OSD

Menu ekranowe (OSD) to lista wyświetlanych parametrów urządzenia oraz informacji o jego stanie. Jest ono wywoływane poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku funkcyjnego na danym urządzeniu, często oznaczonego jako „menu”. Jego wygląd jest zróżnicowany w zależności od producenta oraz rodzaju urządzenia.

 

Menu ekranowe wyświetlane jest na ekranie danego urządzenia (o ile urządzenie posiada własny wyświetlacz) albo na zewnętrznym wyświetlaczu podłączonym do tego urządzenia. Menu OSD obecnie jest standardem stosowanym prawie w większości dostępnych monitorów i telewizorów. Często jest także stosowane w kamerach przemysłowych (rys. 1).

 

Rys. 1. Zrzut obrazu z kamery GRAFIX-10D2W-2 z włączonym menu OSD

 

Dostęp do menu ekranowego kamery, która je posiada, uzyskuje się poprzez wciśnięcie specjalnego joysticka umieszczonego na jej przewodzie (rys. 2) lub zamontowanego wewnątrz obudowy. Wychylając joystick w górę/dół lub prawo/lewo, przemieszczamy się pomiędzy kolejnymi parametrami.

 

Rys. 2. Joystick umieszczony na przewodzie kamery GRAFIX-10D2W-2 – służący do poruszania się w menu OSD