TopSłownik technicznyNapięcie międzyszczytowe Vpp

Napięcie międzyszczytowe Vpp

Aby najprościej wytłumaczyć, czym jest napięcie międzyszczytowe (Vpp) posłużmy się napięciem sinusoidalnym. Jest to parametr mierzony pomiędzy maksymalną wartością amplitudy sygnału a jego minimalną wartością (która może być ujemna – jak w tym przypadku) w trakcie jednego okresu (rys. 1).

 

Jeśli przyjmiemy, że maksymalna wartość to 5 V, a minimalna to –5 V, to napięcie międzyszczytowe Vpp wynosić będzie 10 V.

 

Rys. 1

 

W elektronice istnieje również inny, bardzo podobny parametr, który jest często mylony, mianowicie napięcie szczytowe oznaczane jako Vp. Vp mierzona jest od 0 do maksymalnej wartości, jaką osiąga (w omawianym przykładzie wyniesie ono 5 V).W przypadku sygnału sinusoidalnego wartość Vpp będzie zawsze dwukrotnie większa niż Vp.