TopSłownik technicznyOgniskowa obiektywu

Ogniskowa obiektywu

Ogniskowa (odległość ogniskowa) – wyrażona w milimetrach odległość pomiędzy ogniskiem układu optycznego a punktem głównym układu optycznego; wyraża zdolność układu soczewek do skupiania światła. Im mniejsza wartość ogniskowej, tym silniej skupiane są promienie świetlne przez układ optyczny obiektywu.

 

Rys. 1:

 

P - oś optyczna

O - punkt główny soczewki lub układu soczewek