TopSłownik technicznyPING - diagnozowanie połączeń sieciowych

PING - diagnozowanie połączeń sieciowych

Ping służy do sprawdzania, czy adres IP jest widoczny w sieci. Polega na wysłaniu specjalnej wiadomości pod wybrany adres i oczekiwaniu na odpowiedź. Brak odpowiedzi oznacza, że żadne urządzenie nie pracuje pod sprawdzanym adresem IP.

 

Zazwyczaj, przy wyświetleniu rezultatu testu za pomocą pingu wyświetlany jest również czas, w którym nadeszła odpowiedź (w milisekundach). To pozwala ocenić jakość połączenia. Dla sieci lokalnej ping nie powinien przekraczać 100ms, w skali internetu – 500 ms. Nie są to sztywne wymogi. Ping w internecie zazwyczaj nie przekracza 100 ms, a często nawet 50 ms.

 

Jednym z parametrów wiadomości ping jest wartość TTL (Time To Live - czas życia). Niektóre urządzenia pozwalające pingować adresy IP umożliwiają zmianę tego parametru. TTL oznacza maksymalną ilość "przeskoków" po urządzeniach, które może wykonać wiadomość ping. Zapobiega to krążeniu pakietu w nieskończoność, np. w wypadku próby skontaktowania się z adresem, który nie jest zajęty. Szacuje się, że aby dotrzeć do każdego komputera w internecie potrzeba mniej niż 40 połączeń.

 

Ze względu na potencjalne zagrożenie związane z „zalaniem” urządzenia wiadomościami ping (ang. ping flood), niektórzy administratorzy serwerów w internecie celowo blokują mechanizm odpowiedzi na taką wiadomość. W prostszych urządzeniach, takich jak kamery, nie ma takiej możliwości.

 

Ping w Windowsie: wybierz z menu Start polecenie Uruchom lub naciśnij WinKey + R, wpisz „cmd” i zatwierdź enterem. Następnie (we właśnie otwartym oknie konsoli) wpisz "ping XXX", gdzie XXX oznacza adres IP, który chcesz sprawdzić.