TopSłownik technicznyPojemność akumulatora

Pojemność akumulatora

Akumulatory to rodzaje ogniw galwanicznych zdolnych do wielokrotnego magazynowania energii w postaci ładunku elektrycznego. Są one wykorzystywane w niemal każdej sferze życia. Niezależnie od rodzaju, budowy i gabarytów każdy akumulator ma kilka podstawowych parametrów. Jednym z głównych jest pojemność akumulatora wyrażona w Ah (amperogodzinach).

 

Pojemność akumulatora to iloczyn prądu i czasu. W wielkim uproszczeniu można powiedzieć, że pojemność określa maksymalny iloczyn prądu wypływającego z akumulatora w danym czasie. Oczywiście w zależności od technologii i konstrukcji składniki tego iloczynu są ściśle określone. Należy przy tym pamiętać, że parametr ten nie oznacza ilości energii, jaką akumulator może przechować. Do tego celu stosuje się jednostkę Wh (watogodzina), która lepiej go charakteryzuje i z tego powodu obecnie jest częściej używana.

 

 

 

Pomiaru pojemności dokonuje się inaczej dla każdego rodzaju akumulatora. Wynika to z innych procesów chemicznych zachodzących w jego wnętrzu. Pojemność jest ustalana na podstawie pomiaru czasu i prądu rozładowania akumulatora w określonym zakresie napięcia na jego zaciskach. Kluczową wartością jest tutaj zakres napięcia pracy, a dokładniej – dopuszczalne minimalne napięcie rozładowanego akumulatora oraz maksymalne napięcie naładowanego akumulatora, przy których nie ulega on trwałemu uszkodzeniu.
W tym miejscu należy zaznaczyć, iż te dwa napięcia mogą mieć inne wartości w zależności od wartości prądu rozładowania i wartości prądu ładowania. Także wartość maksymalnego prądu jest ściśle określona przez producenta.

 

Dodatkowo wartość pojemności jest zależna od temperatury oraz od ilości już przebytych cykli ładowanie/rozładowanie.

 

Przykładowo w przypadku akumulatora kwasowo-ołowiowego AGM producenci podają pojemność znamionową akumulatora dla czasu rozładowania równego 20 h w temperaturze 20°C.
Pojemność dla tych akumulatorów ma inną wartość w zależności od prądu obciążenia i temperatury pracy. Dokładną wartość na ogół można wyznaczyć z kart katalogowych, w których producenci zamieszczają charakterystyki rozładowania.

 

Pojemność akumulatora nie jest wartością stałą. Nawet nieużywany akumulator po pewnym czasie traci swoje parametry, a jego pojemność ulega zmniejszeniu. Czynniki, które wpływają na jego żywotność, czyli na pojemność, są podawane w kartach katalogowych. Do głównych należą:

  • temperatura pracy w zakresach innych niż podana przez producenta,
  • liczba przebytych cykli ładowanie/rozładowanie,
  • rozładowanie poniżej dozwolonej wartości napięcia,
  • przeładowanie akumulatora,
  • rozładowywanie zbyt dużymi prądami.