TopSłownik technicznyPrąd przemienny (AC)

Prąd przemienny (AC)

Prąd przemienny (AC) jest szczególnym przypadkiem prądu okresowo zmiennego. Natężenie prądu przechodzi przez zero, na przemian osiągając wartości dodatnie i ujemne w charakterystyczny powtarzalny sposób. Jeden pełen cykl zmian wartości natężenia prądu nazywa się okresem, dlatego ten rodzaj prądu nazywany jest także okresowym. Jego wykres przedstawia się w postaci sinusoidy (rys. 1).

 

Rys. 1. Wykres jednego okresu przebiegu prądu przemiennego

 

Podstawowymi parametrami opisującymi prąd przemienny są: okres, częstotliwość (wyrażona w hercach) oraz amplituda. Prąd przemienny wykorzystywany jest w sieciach energetycznych na całym świecie. Służy do zasilania wszystkich urządzeń oznaczonych symbolem AC oraz symbolem sinusoidy. Choć wartości napięcia i częstotliwości w różnych krajach mogą być inne (np. w USA jest 110 V przy 60 Hz), w dalszym ciągu jest to prąd przemienny okresowy.

 

Warto wspomnieć, że chociaż prąd w gniazdku elektrycznym potocznie opisuje się jako zmienny, nie jest to jednoznaczne z prądem przemiennym. O ile w tym drugim mamy do czynienia z prądem zmieniającym względem czasu zarówno kierunek, jak i amplitudę, o tyle prądem zmiennym nazywa się wszystkie rodzaje prądu elektrycznego, który zmienia się nie tylko w sposób okresowy, ale i dowolny. Ponadto, prąd zmienny może przyjmować np. tylko wartości dodatnie.

 

Przykładami prądu zmiennego są: prąd tętniący (rys. 2) oraz nieokresowy (rys. 3).

 

Rys. 2. Prąd okresowo zmienny tętniący

 

Rys. 3. Prąd zmienny nieokresowy

 

Prądem przemiennym bezpośrednio zasilane są np. żarówki, silniki prądu zmiennego czy różnego typu zasilacze. Przy czym te ostatnie służą do przetwarzania prądu przemiennego na prąd stały, którym zasilane są właściwie wszystkie urządzenia elektroniczne.