TopSłownik technicznyStandard mocowania VESA

Standard mocowania VESA

Standard VESA wprowadzono w celu unormowania sposobu montażu uchwytów ściennych, tak by były one uniwersalne dla każdego telewizora lub monitora niezależnie od producenta czy modelu. Przyjęto kilka norm określających rozstawy otworów na śruby w tylnej obudowie urządzeń. Są one uzależnione od ich wielkości i wagi. Rozstaw otworów podany jest w milimetrach. Jeżeli otwory poziome i pionowe rozmieszczone są w takiej samej odległości, podaje się jeden wymiar (np. VESA 100). W przypadku, gdy się różnią, podaje się oba wymiary. Przy czym zawsze pierwsza wartość oznacza szerokość (np. VESA 200x100).

 

Rys. 1. Monitor VMT-32PVM wyposażony w otwory do montażu uchwytu ściennego (na czerwono) w dwóch standardach VESA – 100 i 200

 

W ofercie firmy Delta jest dostępna cała gama uchwytów ściennych i biurkowych o różnej nośności i stopniu regulacji kąta wychylenia. Poniżej (rys. 2 i 3) zaprezentowano dwa przykładowe uchwyty i ich zastosowanie.

 

Rys. 2. BRATECK-LDA05-221 – uchwyt w standardzie VESA 75, 100, 200 i 200x100 o nośności do 25 kg

 

Rys. 3. BRATECK-LPA13-484 – uchwyt w standardzie VESA 75, 100, 200, 200x100, 300, 400x200 i 400 o nośności do 60 kg

 

Uchwyt należy dopasować indywidualnie do danego urządzenia, w zależności od miejsca montażu i potrzeby regulacji. Najtańsze uchwyty oferują jedynie kilkustopniową regulację w pionie, inne, dzięki wieloprzegubowej konstrukcji – właściwie w każdej płaszczyźnie. Z reguły im większa nośność uchwytu, tym większy zakres otworów standardu VESA, a co za tym idzie także możliwość zamontowania większego urządzenia wyświetlającego obraz.