TopSłownik technicznyDomyślny login i hasło administratora systemów CCTV

Domyślny login i hasło administratora systemów CCTV

AKTUALIZACJA DANYCH NA DZIEŃ 01.03.2021 ROKU.

 

 

Spis treści

 

1. Wstęp
2. EXTENDERY z serii EX
3. Monitory VILUX
4. Fotopułapki z serii HC i SG
5. Testery CCTV
6. Zamki szyfrowe, czytniki linii papilarnych ATLO
7. Rejestratory i kamery AUTONE
8. Rejestratory i kamery UNIARCH / UNIVIEW
9. Rejestratory i kamery FLEX, GEMINI, GT
10. Rejestratory POLAR
11. Rejestratory RAPID
12. Rejestratory SMART
13. Rejestratory i kamery HN1, HN2, HYBRO
14. Kamery z serii LUMENA i OMEGA
15. Rejestratory RC
16. Rejestratory i kamery APTI
17. Rejestratory i kamery DAHUA
18. Rejestratory i kamery HIKVISION
19. Rejestratory i kamery BCS 


 

1. Wstęp

 

Bezpieczny system monitoringu wizyjnego, to jeden z podstawowych wymogów jego tworzenia. Wraz z postępem technologicznym, wzrostem zainteresowania tą formą ochrony oraz idącymi za nimi oczekiwaniami klientów, rośnie konieczność ich skutecznego zabezpieczania przed dostępem osób niepowołanych. Producenci urządzeń sieciowych tworzą coraz to nowe sposoby autoryzacji użytkowników, wykorzystując do tego najnowsze trendy w branży IT. Zdarza się niejednokrotnie, że administrator systemu nie ma do niego dostępu w wyniku utraty hasła. Artykuł jest małym poradnikiem dla administratorów sieci CCTV, zbierającym informacje o sposobach logowania do rejestratorów i kamer IP oraz przywracania urządzeń będących w ofercie firmy DELTA do stanu fabrycznego.

 

Nim przejdziemy do praktycznych instrukcji, wymagane jest kilka słów wstępu.

 

W opisach umieszczone zostały domyślne adresy IP, loginy i hasła, wraz z instrukcjami przywracania dostępu i ewentualnymi uwagami. Korzystanie z urządzeń sieciowych i dedykowanych aplikacji do skanowania adresów IP czy portów, należy poprzedzić dodaniem podsieci do karty sieciowej komputera.

 

Podczas pierwszej konfiguracji urządzeń, zalecamy ich powiązanie z konkretnym adresem mailowym oraz wyeksportowanie ustawień początkowych (tam gdzie jest to możliwe). Dzięki temu uzyskamy możliwość szybkiego odzyskania dostępu do konta administratora w przypadku jego zagubienia.

 

Firma DELTA nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnego wykorzystania informacji zawartych w tym artykule. Użytkownik korzystając z podanych metod, robi to na własną odpowiedzialność.

 

Poradnik zawiera linki do dedykowanych programów opisanych w artykule dostępnych również do pobrania w postaci archiwum ZIP (379MB).

 

Oprócz dedykowanego oprogramowania, używać będziemy darmowej aplikacji "ONVIF Device Manager v2.2.250". Aplikacja umożliwia zarządzanie kamerami pracującymi w protokole ONVIF, ich konfigurację oraz przywracanie ustawień fabrycznych. Aplikacja dostępna jest także, jako integralna część oprogramowania wielofunkcyjnych testerów CCTV z serii CS, dostępnych w ofercie firmy DELTA.

 

Używając domyślnego dla tej aplikacji loginu i hasła "admin" lub z pominięciem logowania (puste pole loginu i hasła), możemy dokonywać "twardego resetu" wielu modeli kamer bez konieczności generowania kodów, czy dostarczania urządzeń do serwisu.
UWAGA! Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych za pomocą aplikacji jest uzależnione od wersji oprogramowania kamery.

 

Fot. 1-2. Przywrócenie ustawień fabrycznych w kamerze APTI poprzez aplikację ONVIF testera CS-H8F-70HQ.

 

Fot. 3-4.

 

Fot. 5.

 

Fot. 6. Użycie funkcji "hard reset" programu "ONVIF Device Manager" w przywróceniu ustawień fabrycznych kamery APTI (wersja dla systemu Windows).

 

Spis treści 


 

2. EXTENDERY z serii EX

 

 

Marka / Model Domyślny login, hasło IP Procedura przywracania oraz uwagi
HDMI-EX-120 (ver. 1-3) TX:192.168.168.55
RX:192.168.168.56
lub
TX:192.168.1.238
RX:192.168.1.239
Po zalogowaniu się do systemu przechodzimy przez opcje: Menu>Advanced Tools>Factory Default>Apply
HDMI-EX-120-V4 TX:192.168.1.210
RX:192.168.1.220
Przywrócenie ustawień fabrycznych jest niemożliwe z poziomu użytkownika. W celu przywrócenia urządzenia do stanu fabrycznego, należy dostarczyć go do Serwisu firmy DELTA.
HDMI-EX-120-4K TX:192.168.1.238
RX:192.168.1.239
Menu>Advanced Tools>Factory Default>Apply
HDMI-EX-120IR TX:192.168.168.55
RX:192.168.168.56
Menu>Advanced Tools>Factory Default>Apply
HDMI-EX-120-V3 TX:192.168.1.238
RX:192.168.1.239
Przywrócenie ustawień fabrycznych jest niemożliwe z poziomu użytkownika. W celu przywrócenia urządzenia do stanu fabrycznego, należy dostarczyć go do Serwisu firmy DELTA.
HDMI-EX-150IR TX:192.168.1.238
RX:192.168.1.239
Menu>Advanced Tools>Factory Default>Apply
HDMI-EX253-120 TX:192.168.1.238
RX:192.168.1.239
Menu>Advanced Tools>Factory Default>Apply
HDMI+USB-EX-70-4K Przywrócenie ustawień fabrycznych jest niemożliwe z poziomu użytkownika. W celu przywrócenia urządzenia do stanu fabrycznego, należy dostarczyć go do Serwisu firmy DELTA.
HDMI+USB-EX-100 TX:192.168.168.55
RX:192.168.168.56
Menu>Advanced Tools>Factory Default>Apply
HDMI+USB-EX-100-4K Przywrócenie ustawień fabrycznych jest niemożliwe z poziomu użytkownika. W celu przywrócenia urządzenia do stanu fabrycznego, należy dostarczyć go do Serwisu firmy DELTA.

Fot. 7. Wygląd interfejsu Extendera HDMI-EX-120 w wersji 2.

 

Spis treści 


 

3. Monitory VILUX

 

 

Marka / Model Domyślny login, hasło IP Procedura przywracania oraz uwagi
VMT-055M
VMT-071
VMT-072
VMT-075M
VMT-085M
Przywrócenie ustawień domyślnych możliwe jest poprzez menu systemowe lub po dostarczeniu urządzenia do Serwisu firmy DELTA.
VMT-085PSD IP:192.168.0.9, 192.168.0.120
lub
192.168.0.195
LOGIN: admin HASŁO: admin
Przywrócenie ustawień domyślnych możliwe jest poprzez menu systemowe lub po dostarczeniu urządzenia do Serwisu firmy DELTA.
VMT-101
VMT-101M-S
VMT-101-S
VMT-105M
Przywrócenie ustawień domyślnych możliwe jest poprzez menu systemowe lub po dostarczeniu urządzenia do Serwisu firmy DELTA.
VMT-105PSD IP:192.168.0.9, 192.168.0.120
lub
192.168.0.195
LOGIN: admin HASŁO: admin
Przywrócenie ustawień domyślnych możliwe jest poprzez menu systemowe lub po dostarczeniu urządzenia do Serwisu firmy DELTA.
VMT-106M Menu>Function>Reset
VMT-151
VMT-155M
VMT-171
VMT-172
VMT-175M
VMT-176M
VMT-192
VMT-193
VMT-194
VMT-195M
VMT-215-S
VMT-221
VMT-221IP
VMT-222
VMT-225M
VMT-22PVM
VMT-241
VMT-241AHD
VMT-242
VMT-243
VMT-265M
VMT-26PVM
VMT-271
VMT-271AHD
VMT-271IP
VMT-321
VMT-325M
VMT-326M
VMT-32PVM
VMT-425M
VMT-42PVM
VMT-555M
VMT-655M
Poprzez wybieranie przycisków znajdujących się na obudowie urządzenia w następującej kolejności:
MENU > + > - > POWER > SOURCE.

Następnie przejście do opcji EEPROM przyciskiem SOURCE i zatwierdzenie przyciskiem +. Analogicznie przechodzimy do opcji FACTORY RECAL i również zatwierdzamy przyciskiem + .

Fot. 8. Wejście do ustawień zaawansowanych na przykładzie monitora VMT-155M.

 

Fot. 9. Procedura przywrócenia ustawień fabrycznych monitora VILUX.

 

Spis treści 


 

4. Fotopułapki z serii HC i SG

 

 

Marka / Model Procedura przywracania oraz uwagi
Seria HC-xx, SG-xx Przywracanie ustawień domyślnych odbywa się poprzez opcję "Default Set" w Menu fotopułapki. Odblokowanie urządzenia zablokowanego hasłem użytkownika, możliwe jest poprzez kontakt mailowy z Działem Serwisu firmy DELTA - serwis@delta.poznan.pl. Wymagane informacje to: model, IMEI oraz SN danego urządzenia.

Uwaga: Podczas przywracania ustawień fabrycznych, dane użytkowników nie są usuwane automatycznie. Wymagany jest format karty SD z poziomu urządzenia oraz ręczne usunięcie danych zapisanych w zakładkach Menu.

Fot. 10. Oznaczenia niezbędne do resetu hasła na przykładzie HC-MG984G-36M.

 

Spis treści 


 

5. Testery CCTV

 

 

Marka / Model Procedura przywracania oraz uwagi
CS-A-35VMT
CS-AIP-35
CS-AIP-43
CS-AIP-70M
CS-CIP-70M
CS-CTIP-43
CS-HA-35
CS-HB-43M
CS-HB-44M
CS-HB-70M
CS-HB-71M
CS-HBF-70MQ
CS-HBF-72MQ
CS-TIP-70M
CSC-18
CSC-24
CSC-25
DH-PFM900 DAHUA
DH-PFM900-E DAHUA
DH-PFM905 DAHUA
CSHD-03
CSHD-07
CSIP-10
CSIP-16
CSIP-17
CST-01
CST-12
CST-14
CST-706
PFM900-E DAHUA
PFM905-E DAHUA
PFM907
SP-IPT03
ST-601
ST-601/EN
ST-601/ES1
ST-W7-70/W
Przywrócenie ustawień domyślnych możliwe jest wyłącznie poprzez dostarczenie urządzenia do Serwisu firmy DELTA.
CS-H7-70
CS-H7-70H
CS-H7F-70HQ
CS-H8-70H
CS-H8F-70HQ
CS-H9-80H
CS-H9F-80HQ
CS-HB-65M
DH-PFM906 DAHUA
ST-35IPC
W nowszej wersji oprogramowania: Settings>Factory Default.
CSHD-01 Reset możliwy poprzez przytrzymanie przycisku POWER/STANDBY przez 10 sekund.
CST-03
CST-701
STPV-1
Przywrócenie ustawień domyślnych odbywa się poprzez przytrzymanie przez 3 sekundy przycisku RESET znajdującego się na bocznej stronie testera.

Fot. 11. Przywracanie ustawień domyślnych testera CS-H8F-70H.

 

Spis treści 


 

6. Zamki szyfrowe, czytniki linii papilarnych ATLO

 

 

Marka / Model Domyślny MASTER CODE Procedura przywracania oraz uwagi
ATLO-KRM-103
ATLO-KRM-511
ATLO-KRM-512
ATLO-KRM-821
ATLO-KRM-823
MASTER CODE: 999999 1. Odłącz zasilanie od urządzenia.
2. Naciśnij i przytrzymaj # i podłącz ponownie zasilanie.
3. Po dwukrotnym usłyszeniu buzzera, ustawienia fabryczne zostały przywrócone.
ATLO-KRMF-511
ATLO-KRMF-555
MASTER CODE: 999999 Metoda 1: Odłącz zasilanie od urządzenia, włącz je ponownie i naciśnij klawisz #. Gdy dioda LED zmieni kolor na pomarańczowy i buzzer wyda dwukrotnie sygnał, zwolnij klawisz #. Kod administratora został zresetowany do wartości domyślnej 999999.

Metoda 2: Odłącz zasilanie, przytrzymaj wciśnięty przycisk EXIT BUTTON i włącz zasilanie. Dwukrotny dźwięk buzzera informuje, że kod administratora powrócił do wartości 999999.

Uwaga: Dane użytkowników nie zostaną usunięte automatycznie po przywróceniu ustawień fabrycznych.
ATLO-RFM-501 MASTER CODE: 888888 Wyłącz zasilanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET (SW14) na płytce drukowanej. Następnie włącz zasilanie. Zwolnij przycisk w momencie usłyszenia dwukrotnie sygnału z buzzera. Dioda LED zmieni kolor na pomarańczowy. W kolejnym kroku należy dokonać odczytu kart Admin Add Card oraz Admin Delete Card lub (po czasie 10 sekund), czerwona dioda LED zasygnalizuje przywrócenie ustawień fabrycznych.

Uwaga: Dane użytkowników nie zostaną usunięte automatycznie po przywróceniu ustawień fabrycznych.
ATLO-RFM-505 MASTER CODE: 888888 Wyłącz zasilanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET (SW14) na płytce drukowanej. Następnie włącz zasilanie. Zwolnij przycisk w momencie usłyszenia dwukrotnie sygnału z buzzera. Ustawienia fabryczne zostały przywrócone.
ATLO-KRM-855 MASTER CODE: 999999 Odłącz zasilanie od urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk # lub EXIT BUTTON, włącz zasilanie i zaczekaj na dwa sygnały dźwiękowe buzzera. Po ich usłyszeniu, kod administratora powróci do wartości domyślnej 999999.

Uwaga: Dane użytkowników nie zostaną usunięte automatycznie po przywróceniu ustawień fabrycznych.

Ryc. 1. Zastosowanie przycisku Exit Buton do przywrócenia wartości domyślnych w ATLO-KRM-512.

 

Spis treści 


 

7. Rejestratory i kamery AUTONE

 

 

Marka / Model Domyślny login, hasło IP Procedura przywracania oraz uwagi
ATE-CAM-IPC650 192.168.1.1, 192.168.1.11
lub
DHCP
LOGIN: admin HASŁO: -puste-
Ustawienia fabryczne: Ustawienia zdalne > System Maintain > Restore Default
ATE-CAM-IPC735 192.168.1.2, 192.168.1.11
lub
DHCP
LOGIN: admin HASŁO: -puste-
Ustawienia fabryczne: Ustawienia zdalne > System Maintain > Restore Default
ATE-CAM-IPC925 192.168.1.3, 192.168.1.11
lub
DHCP
LOGIN: admin HASŁO: -puste-
Ustawienia fabryczne: Ustawienia zdalne > System Maintain > Restore Default
ATE-D0401EF-T2
ATE-D0401-T2
ATE-D04SDEF-T2
ATE-D04SD-T2
ATE-D0801EF-T2
ATE-D0801-T2
ATE-N0401EF-T2
LOGIN: admin HASŁO: -puste- Poprzez kontakt mailowy z Serwisem firmy DELTA oraz podanie wartości pola "Random code", widocznego w oknie logowania.

Uwaga! W oczekiwaniu na zwrotne hasło odblokowujące urządzenie, okno logowania musi pozostać cały czas widoczne (ponowne otworzenie okna logowania generuje inny "Random code").

Fot. 12. Okno logowania rejestratora ATE-D04SD-T2.

 

Spis treści 


 

8. Rejestratory i kamery UNIARCH / UNIVIEW

 

 

Marka / Model Domyślny login, hasło IP Procedura przywracania oraz uwagi
Kamery IP DHCP
lub
192.168.1.13
LOGIN: admin HASŁO: 123456


Uwaga! Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia, należy zdefiniować hasło dla konta administratora.
Resetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych, odbywa się poprzez kontakt mailowy z Działem Serwisu firmy DELTA - serwis@delta.poznan.pl.

Wymagane informacje to: model, data widoczna na ekranie rejestratora oraz numer seryjny SN.

W przypadku przywracania ustawień fabrycznych kamer, należy określić jej adres IP za pomocą dedykowanego programu "EZTools" (43.3 MB). Następnie zalogować się poprzez program Internet Explorer i wejść w opcję "Forgot Password". W mailu do Serwisu należy zawrzeć datę znajdującą się w lewym dolnym rogu okna (analogicznie jak na poniższym zdjęciu).
Rejestratory DHCP
lub
192.168.1.30
LOGIN: admin HASŁO: 123456


Uwaga! Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia, należy zdefiniować hasło dla konta administratora.
Resetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych, odbywa się poprzez kontakt mailowy z Działem Serwisu firmy DELTA - serwis@delta.poznan.pl.

Wymagane informacje to: model, data widoczna na ekranie rejestratora oraz numer seryjny SN.

W przypadku przywracania ustawień fabrycznych kamer, należy określić jej adres IP za pomocą dedykowanego programu "EZTools" (43.3 MB). Następnie zalogować się poprzez program Internet Explorer i wejść w opcję "Forgot Password". W mailu do Serwisu należy zawrzeć datę znajdującą się w lewym dolnym rogu okna (analogicznie jak na poniższym zdjęciu).

Fot. 13. Okno przywracania ustawień fabrycznych kamery UNIARCH.

 

Spis treści 


 

9. Rejestratory i kamery FLEX, GEMINI, GT

 

 

Marka / Model Domyślny login, hasło IP Procedura przywracania oraz uwagi
Rejestratory FLEX-xx 192.168.1.188
LOGIN: admin HASŁO: -puste- lub 123456
Resetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych, odbywa się poprzez kontakt mailowy z Działem Serwisu firmy DELTA - serwis@delta.poznan.pl.

Wymagane informacje to: model i data widoczna na ekranie rejestratora.
Kamery GEMINI-xx 192.168.1.88 lub 192.168.1.188
LOGIN: admin HASŁO: 123456
Reset kamer GEMINI, wymaga dostarczenia ich do Serwisu firmy DELTA.
Kamery GT-xx 192.168.1.188
LOGIN: admin HASŁO: -puste-
Reset kamer GEMINI, wymaga dostarczenia ich do Serwisu firmy DELTA.
Rejestratory GT-xx 192.168.1.189
LOGIN: admin HASŁO: 888888 lub -puste-
Resetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych, odbywa się poprzez kontakt mailowy z Działem Serwisu firmy DELTA - serwis@delta.poznan.pl.

Wymagane informacje to: model i data widoczna na ekranie rejestratora.

Niektóre z wersji oprogramowania, wymuszają dostarczenie urządzenia do Serwisu firmy DELTA.

Spis treści 


 

10. Rejestratory POLAR

 

 

Marka / Model Domyślny login, hasło IP Procedura przywracania oraz uwagi
POLAR-080
POLAR-160
192.168.1.2
LOGIN: admin HASŁO: 123456
LOGIN: user HASŁO: 123456
Przywrócenie ustawień domyślnych w przypadku utraty hasła administratora, możliwe jest wyłącznie w Serwisie firmy DELTA.

Spis treści 


 

11. Rejestratory RAPID

 

 

Marka / Model Domyślny login, hasło IP Procedura przywracania oraz uwagi
RAPID-Y41
RAPID-Y81
RAPID-Y161
192.168.1.2
LOGIN: admin HASŁO: 123456
LOGIN: user HASŁO: 123456
Przywrócenie ustawień domyślnych w przypadku utraty hasła administratora, możliwe jest wyłącznie w Serwisie firmy DELTA.

Spis treści 


 

12. Rejestratory SMART

 

 

Marka / Model Domyślny login, hasło IP Procedura przywracania oraz uwagi
SMART 192.168.1.168
LOGIN: admin HASŁO: 12345
Resetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych, odbywa się poprzez kontakt mailowy z Działem Serwisu firmy DELTA - serwis@delta.poznan.pl.

Wymagane informacje to: model i data widoczna na ekranie rejestratora.

Spis treści 


 

13. Rejestratory i kamery HN1, HN2, HYBRO

 

 

Marka / Model Domyślny login, hasło IP Procedura przywracania oraz uwagi
Rejestratory HYBRO-xx, HN2-xx 192.168.1.10
LOGIN: admin HASŁO: -puste-
Wariant 1 – dla rejestratorów ze starszym oprogramowaniem (nie posiadających znaku zapytania w oknie logowania). Prosimy o kontakt mailowy z Działem Serwisu serwis@delta.poznan.pl podając model rejestratora oraz datę i godzinę, widoczne w prawym górnym rogu ekranu logowania – Fot. 14.

Wariant 2 – dla rejestratorów z nowszym oprogramowaniem (posiadających "Safe Code"). Prosimy o kontakt mailowy z Działem Serwisu serwis@delta.poznan.pl podając model rejestratora oraz klucz "Key", widoczny po kliknięciu znaku zapytania po prawej stronie ekranu logowania – Fot. 15.
Kamery HN1-xx, HN2-xx 192.168.1.10
LOGIN: admin HASŁO: -puste-
Przywrócenie ustawień domyślnych kamer, możliwe jest wyłącznie poprzez dostarczenie urządzenia do Serwisu firmy DELTA.

Wariant 1

 

Fot. 14. Określanie aktualnej daty w rejestratorze marki HYRBO.

 

Wariant 2

 

Fot. 15. Pobieranie Safe Code w rejestratorze marki HYRBO.

 

Spis treści 


 

14. Kamery z serii LUMENA i OMEGA

 

 

Marka / Model Domyślny login, hasło IP Procedura przywracania oraz uwagi
LUMENA-02M1-12
LUMENA-12M1E-55
LUMENA-1M1-12
LUMENA-02M2
LUMENA-22M1-107
LUMENA-22M1-157
LUMENA-12M1-55
LUMENA-12M1E-147
192.168.1.18 lub 192.168.1.110
LOGIN: admin HASŁO: admin
W zależności od posiadanej wersji oprogramowania, zastosowanie będzie miał jeden z wariantów:

Wariant A - dla kamer z jasnym ekranem logowania (produkowanych do 2020r.).

Wariant B – dla kamer z ciemnym ekranem logowania (produkowanych od 2020r.).
LUMENA-14M1-55
LUMENA-32M1-157
192.168.1.110
192.168.1.18
192.168.1.200
LOGIN: admin HASŁO: admin
W zależności od posiadanej wersji oprogramowania, zastosowanie będzie miał jeden z wariantów:

Wariant A - dla kamer z jasnym ekranem logowania (produkowanych do 2020r.).

Wariant B – dla kamer z ciemnym ekranem logowania (produkowanych od 2020r.).
OMEGA-xx 192.168.1.110
192.168.1.18
192.168.1.200
LOGIN: admin HASŁO: admin
W zależności od posiadanej wersji oprogramowania, zastosowanie będzie miał jeden z wariantów:

Wariant A - dla kamer z jasnym ekranem logowania (produkowanych do 2020r.).

Wariant B – dla kamer z ciemnym ekranem logowania (produkowanych od 2020r.).

Wariant A

 

Metoda 1: Przywrócenie ustawień fabrycznych odbywa się poprzez: zainstalowanie dedykowanego programu do wyszukiwania i konfigurowania kamer IPWizardIII_2.1.1 (2.5MB).

Następnie uruchamiamy skanowanie urządzeń (1), zaznaczamy wybraną kamerę (2), pobieramy kod weryfikacyjny (3), kontaktujemy się z Działem Serwisu poprzez mail: serwis@delta.poznan.pl. W mailu należy zawrzeć informacje o modelu kamery oraz "Verification Code".

Uwaga! Nie należy odłączać urządzenia ani wyłączać programu do czasu uzyskania kodu zwrotnego!

Przysłany przez Serwis kod kopiujemy w pole "Authorization code" (4) i klikamy przycisk "Clear password".

 

Fot. 16. Procedura pobierania Verification Code dla kamer OMEGA i LUMENA.

 

Metoda 2: Poprzez użycie programu "Onvif Device Manager" podając dane logowania LOGIN:-puste- HASŁO:-puste-. W zakładce "Maintenance" wybieramy opcję "Hard reset".

 

Fot. 17. Użycie programu Onvif Device Manager dla kamer OMEGA i LUMENA.

 

Metoda 3: Identyczną jak powyżej procedurę, możemy przeprowadzić w aplikacji "ONVIF" testerów CS-xx.

Uwaga: Po przywróceniu ustawień fabrycznych (bez zaznaczenia opcji "KEEP IP" - zachowaj adres IP), adres kamery może zmienić się na: 192.168.1.100.

 

Fot. 18. Przywracanie ustawień domyślnych kamer OMEGA i LUMENA z wykorzystaniem testera CS-H8F-70HQ.

 

Wariant B

 

Po zainstalowaniu dedykowanego programu TestTool_v2.0.3.6906 (2.9MB), wyszukujemy kamerę.

Następnie prosimy o wykonanie zrzutu ekranowego lub zdjęcia programu z wyszukaną kamerą. Prośbę o reset hasła wraz z załącznikiem, kierujemy na adres mailowy z Działu Serwisu serwis@delta.poznan.pl.

Po otrzymaniu zwrotnego hasła tymczasowego, logujemy się do kamery przy użyciu loginu super_admin. Następnie dokonujemy zmiany hasła administratora.

 

Fot. 19. Przywracanie ustawień fabrycznych dla kamer z "ciemnym" ekranem logowania.

 

Fot. 20.

 

Spis treści 


 

15. Rejestratory RC

 

 

Marka / Model Domyślny login, hasło IP Procedura przywracania oraz uwagi
Rejestratory RC DHCP
LOGIN: admin HASŁO: 1111 lub 11111111
Przywrócenie ustawień domyślnych możliwe jest wyłącznie poprzez dostarczenie urządzenia do Serwisu firmy DELTA.

Spis treści 


 

16. Rejestratory i kamery APTI

 

 

Marka / Model Domyślny login, hasło IP Procedura przywracania oraz uwagi
Kamery APTI 192.168.1.168
LOGIN: admin HASŁO: admin
Metoda 1: Poprzez zainstalowanie dedykowanego programu "Search Tool" (9.0MB), wyszukanie i zaznaczenie fiszką wybranego urządzenia oraz użycie opcji "Eksport" w celu wygenerowania pliku tymczasowego. Plik ten należy przesłać w załączniku na adres serwis@delta.poznan.pl. Otrzymany zwrotnie plik należy importować w klikając w opcję "Forgot Password" (prawy dolny róg programu). Wówczas definiujemy nowe hasła dla konta administratora.


Metoda 2: Poprzez użycie switcha "RESET" znajdującego się na płytce przetwornika (lub na końcu przewodu sygnałowego). Przy wyłączonym urządzeniu przytrzymujemy przycisk, załączamy zasilanie i zwalniamy switch po czasie 30 sekund.


Metoda 3: Korzystając z testera z serii CS np.CS-H8F-70. Wybieramy aplikację "ONVIF", logujemy się (LOGIN: admin HASŁO: admin). Klikamy w: Menu > Maintenance > Hard reset.
UWAGA! Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych za pomocą aplikacji jest uzależniona od wersji oprogramowania kamery.
Rejestratory APTI 192.168.1.88 lub 192.168.1.168
LOGIN: admin HASŁO: 12345
Metoda 1 - Wariant A: Poprzez zainstalowanie dedykowanego programu "Search Tool" (9.0MB), wyszukanie i zaznaczenie fiszką wybranego urządzenia oraz użycie opcji "Eksport" w celu wygenerowania pliku tymczasowego. Plik ten należy przesłać w załączniku na adres serwis@delta.poznan.pl. Otrzymany zwrotnie plik należy importować w klikając w opcję "Forgot Password" (prawy dolny róg programu). Wówczas definiujemy nowe hasła dla konta administratora.


Metoda 1 - Wariant B: W oknie logowania wybieramy "Forgot Password" i dokonujemy eksportu pliku. Plik wraz z podaniem modelu urządzenia, przesyłamy na adres serwis@delta.poznan.pl. Otrzymany zwrotnie plik importujemy i dokonujemy nadania nowego hasła administratora.


Metoda 1 - Wariant C: Przechodząc do zakładki "Forgot Password", wybieramy "Verification mode" jako "Dynamic Password". Na adres serwis@delta.poznan.pl, przesyłamy widoczny "Serial number", wraz z podaniem modelu rejestratora. Otrzymany zwrotnie kod wpisujemy w pole " Dynamic Password" i nadajemy nowe hasło dla konta administratora.


Metoda 2: Poprzez użycie switcha znajdującego się na płycie głównej rejestratora (posiadają go wybrane modele). Przy wyłączonym urządzeniu przytrzymujemy przycisk, załączamy zasilanie i zwalniamy switch po czasie 30 sekund.

Metoda 1 - Wariant A: 

Fot. 21-24. Proces eksportu i importu pliku w procesie przywracania ustawień domyślnych programu Search Tool dla urządzeń marki APTI (dla kamer i rejestratorów z nowszą wersją oprogramowania).

 

Metoda 1 - Wariant B: 

Fot. 25-26. Proces eksportu i importu pliku w procesie przywracania ustawień domyślnych rejestratora APTI (przykład 6 wersji oprogramowania).

 

Fot. 27.

 

Metoda 1 - Wariant C: 

Fot. 28-29. Przywracanie hasła dla konta administratora przy użyciu hasła dynamicznego (przykład 9 wersji oprogramowania).

 

Fot. 30-31.

 

Metoda 2: 

Fot. 32-33. Hard reset za pomocą switchy "na przewodzie" oraz w module kamery APTI.

 

Fot. 34. Przykład zastosowania przycisku RESET/HARD RESET w rejestratorze APTI-N6408-4KS3.

 

Metoda 3: 

Fot. 35. Przykład zastosowania aplikacji "ONVIF" testera CS-H8F-70H do resetu kamery APTI-350C2-28WP.

 

Spis treści 


 

17. Rejestratory i kamery DAHUA

 

 

Marka / Model Domyślny login, hasło IP Procedura przywracania oraz uwagi
Kamery DAHUA 192.168.1.108
LOGIN: admin HASŁO: -puste-
LOGIN: admin HASŁO: admin


Uwaga! Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia, należy zdefiniować hasło dla konta administratora.
Metoda 1: Rekomendowanym sposobem na przywrócenie ustawień domyślnych, jest użycie aplikacji "DMSS" firmy DAHUA, zgodnie z poniższą instrukcją – Fot. 36-39.

Metoda 2: Poprzez użycie switcha znajdującego się w kamerze. Przy wyłączonym urządzeniu przytrzymujemy przycisk, załączamy zasilanie i zwalniamy go po czasie 30 sekund - Fot. 40-51.

Metoda 3: Zwierając piny Jumper reset na płycie przetwornika. Piny te należy zewrzeć ostrą metalową pincetą, podłączyć zasilanie kamery i zwolnić je po czasie 30 sekund. - Fot. 52.
Rejestratory DAHUA 192.168.1.108
LOGIN: admin HASŁO: admin
LOGIN: default HASŁO: default
LOGIN: 888888 HASŁO: 888888


Uwaga! Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia, należy zdefiniować hasło dla konta administratora.
Metoda 1: Rekomendowanym sposobem na przywrócenie ustawień domyślnych, jest użycie aplikacji "DMSS" firmy DAHUA, zgodnie z poniższą instrukcją – Fot. 36-39.

Metoda 2: Poprzez użycie switcha znajdującego się na płycie głównej rejestratora (posiadają go wybrane modele). Przy wyłączonym urządzeniu przytrzymujemy przycisk, załączamy zasilanie i zwalniamy switch po czasie 30 sekund - Fot. 54.

Metoda 3: Zwierając piny Jumper reset na płycie głównej rejestratora. Piny o oznaczeniu "J1" należy zewrzeć ostrą metalową pincetą, włączyć zasilanie rejestratora i zwolnić je po czasie 30 sekund. Fot. 53.

Metoda 1: 

Fot. 36-37. Przywracanie ustawień domyślnych w rejestratorze marki DAHUA z wykorzystaniem aplikacji DMSS.

 

(*) Podajemy adres mailowy, na który ma zostać wysłany zwrotny kod resetujący konto administratora.

 

Fot. 38.

 

Fot. 39.

 

Metoda 2-3:

 

Użycie switcha i Jumper reset dla kamer.

 

Fot. 40-41. Użycie switcha i Jumper reset w procesie przywracania ustawień kamer DAHUA.
Wykorzystano zdjęcia techniczne firmy DAHUA .

 

Fot. 42-43.

 

Fot. 44-45.

 

Fot. 46-47.

 

Fot. 48-49.

 

Fot. 50-51.

 

(*) Przywrócenie ustawień domyślnych: wciśnięcie i przytrzymanie przycisku "RESET" przez 30 sekund.

 

Fot. 52.

 

Metoda 2-3:

 

Użycie switcha i Jumper reset w rejestratorach DAHUA.

 

Fot. 53. Przywracanie ustawień rejestratora DAHUA za pomocą Jumper reset.

 

Fot. 54. Przywracanie ustawień rejestratora DAHUA za pomocą switcha.

 

Spis treści 


 

18. Rejestratory i kamery HIKVISION

 

 

Marka / Model Domyślny login, hasło IP Procedura przywracania oraz uwagi
Kamery HIKVISION 192.168.1.64
LOGIN: admin HASŁO: -puste-


Uwaga! Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia, należy zdefiniować hasło dla konta administratora.
Metoda 1: Przywracanie ustawień domyślnych rozpoczynamy od podłączenia urządzenia do karty sieciowej komputera. Następnie pobieramy i uruchamiamy aplikację "SADP" (36.3 MB).
W zależności od posiadanej wersji oprogramowania, zastosowanie będzie miał jeden z wariantów:

Wariant A: dla urządzeń z wersją oprogramowania od 5.3.0 włącznie, wybrać opcję "Forgot Password", dokonać eksportu pliku tymczasowego przez opcję "Export" (urządzenie musi być cały czas podłączone, do czasu otrzymania hasła zwrotnego).
Prośbę o reset hasła wraz z wygenerowanym plikiem, przesyłamy na adres: serwis@delta.poznan.pl. Otrzymany plik .xml dodajemy w oknie "Import File". Następnie definiujemy nowe hasło administratora - Fot. 55-58.

Wariant B: dla wersji oprogramowania układowego starszej niż 5.3.0, należy skontaktować się z Serwisem firmy DELTA serwis@delta.poznan.pl.
Wymagane informacje to: model urządzenia, Numer Seryjny oraz data (należy je odczytać używając dedykowanego programu "SADP" (36.3 MB)). Wygenerowane przez Serwis hasło tymczasowe, wprowadzamy jako hasło dla konta administratora Następnie definiujemy nowe hasło – Fot. 63-64

Metoda 2: Poprzez użycie switcha znajdującego się w kamerze lub w jej wnętrzu (posiadają go wybrane modele). Przy wyłączonym urządzeniu przytrzymujemy przycisk, załączamy zasilanie i zwalniamy switch po czasie 30 sekund - Fot. 65.
Rejestratory HIKVISION 192.168.1.64
LOGIN: admin HASŁO: -puste-


Uwaga! Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia, należy zdefiniować hasło dla konta administratora.
Przywracanie ustawień domyślnych rozpoczynamy od podłączenia urządzenia do karty sieciowej komputera. Następnie pobieramy i uruchamiamy aplikację "SADP" (36.3 MB).
W zależności od posiadanej wersji oprogramowania, zastosowanie będzie miał jeden z wariantów:

Wariant A: dla urządzeń z wersją oprogramowania od 3.1.6 włącznie, wybrać opcję "Forgot Password", dokonać eksportu pliku tymczasowego przez opcję "Export" (urządzenie musi być cały czas podłączone, do czasu otrzymania hasła zwrotnego).
Prośbę o reset hasła wraz z wygenerowanym plikiem, przesyłamy na adres: serwis@delta.poznan.pl. Otrzymany plik .xml dodajemy w oknie "Import File". Następnie definiujemy nowe hasło administratora - Fot. 55-58.

Wariant B: dla wersji oprogramowania układowego starszej niż 3.1.6, należy skontaktować się z Serwisem firmy DELTA serwis@delta.poznan.pl.
Wymagane informacje to: model urządzenia, Numer Seryjny oraz data (należy je odczytać używając dedykowanego programu "SADP" (36.3 MB)). Wygenerowane przez Serwis hasło tymczasowe, wprowadzamy jako hasło dla konta administratora (uruchamiając uprzednio ukryte okno w lewym dolnym rogu ekranu logowania). Następnie definiujemy nowe hasło – Fot. 59-62

Wariant A – dla kamer i rejestratorów

 

Fot. 55-56. Przywracanie ustawień domyślnych w urządzeniach marki HIKVISION z wykorzystaniem aplikacji SADP (wariant A dla rejestratorów w wersji oprogramowania od 3.1.6 włącznie oraz kamer w wersji oprogramowania od 5.3.0 włącznie).

 

Fot. 57-58.

 

Wariant B – dla rejestratorów

 

Fot. 59. Przywracanie ustawień domyślnych w rejestratorze marki HIKVISION (wariant B dla wersji oprogramowania poniżej 3.1.6).

 

Fot. 60-61.

 

Fot. 62.

 

Wariant B – dla kamer IP

 

Fot. 63. Przywracanie ustawień domyślnych w kamerze marki HIKVISION (wariant B dla wersji oprogramowania poniżej 5.3.0).

 

Fot. 64.

 

Fot. 65. Hard reset za pomocą switcha w modułach kamer HIKVISION.

 

Spis treści 


 

19. Rejestratory i kamery BCS

 

 

Marka / Model Domyślny login, hasło IP Procedura przywracania oraz uwagi
Kamery BCS 192.168.1.108
LOGIN: admin HASŁO: -puste-
LOGIN: admin HASŁO: admin


Uwaga! Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia, należy zdefiniować hasło dla konta administratora.
Metoda 1: Rekomendowanym sposobem na przywrócenie ustawień domyślnych, jest użycie aplikacji "BCS Line" firmy BCS, zgodnie z poniższą instrukcją – Fot. 66-72.

Metoda 2: Poprzez użycie switcha znajdującego się w kamerze. Przy wyłączonym urządzeniu przytrzymujemy przycisk, załączamy zasilanie i zwalniamy go po czasie 30 sekund - Fot. 73-74.

Metoda 3: Zwierając piny Jumper reset na płycie przetwornika. Piny te należy zewrzeć ostrą metalową pincetą, podłączyć zasilanie kamery i zwolnić je po czasie 30 sekund. Procedura identyczna jak w przypadku urządzeń marki DAHUA - Fot. 40-52.
Rejestratory BCS 192.168.1.108
LOGIN: admin HASŁO: admin
LOGIN: default HASŁO: default
LOGIN: 888888 HASŁO: 888888


Uwaga! Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia, należy zdefiniować hasło dla konta administratora.
Metoda 1: Rekomendowanym sposobem na przywrócenie ustawień domyślnych, jest użycie aplikacji "BCS Line" firmy BCS, zgodnie z poniższą instrukcją – Fot. 66-72.

Metoda 2: Poprzez użycie switcha znajdującego się na płycie głównej rejestratora (posiadają go wybrane modele). Przy wyłączonym urządzeniu przytrzymujemy przycisk, załączamy zasilanie i zwalniamy switch po czasie 30 sekund - Fot. 75.

Metoda 3: Zwierając piny Jumper reset na płycie głównej rejestratora. Piny o oznaczeniu "J1" należy zewrzeć ostrą metalową pincetą, włączyć zasilanie rejestratora i zwolnić je po czasie 30 sekund. Procedura identyczna jak w przypadku urządzeń marki DAHUA

Metoda 1: 

Przywracanie domyślnej konfiguracji w kamerach i rejestratorach za pomocą aplikacji BCS Line.

 

Fot. 66-67. Zastosowanie aplikacji BCS Line do resetu hasła.

 

(*) Podajemy adres mailowy, na który ma zostać wysłany zwrotny kod resetujący konto administratora.

 

Fot. 68-71.

 

Fot. 72.

 

Metoda 2: 

Switche w modułach kamer BCS.

 

Fot. 73-74. Hard reset za pomocą switcha w modułach kamer BCS.

 

Metoda 3: 

Użycie switcha w rejestratorach BCS.

 

Fot. 75. Przykład zastosowania przycisku RESET/HARD RESET w rejestratorze BCS-NVR16045ME-P-II.

 

Spis treści