TopSłownik technicznyKąt widzenia kamery

Kąt widzenia kamery

 

Wybierz:

Szerokość obserwowanego obiektu [m]:

Wysokość obserwowanego obiektu [m]:

Odległość kamery od obiektu [m]:


Ogniskowa:

Szerokość obserwowanego obiektu [m]:

Wysokość obserwowanego obiektu [m]:

Ogniskowa:


Odległość kamery od obiektu:

Ogniskowa obiektywu [mm]:

Odległość kamery od obiektu [m]:


Kąt widzenia w płaszczyźnie poziomej:

Kąt widzenia w płaszczyźnie pionowej:

Rzeczywisty rozmiar kadru

(szerokość x wysokość):

Podstawowym wyposażeniem każdej kamery jest obiektyw. To on, dzięki swojej złożonej budowie, sprawia, że kamera rejestruje rzeczywisty obraz. Dlatego dobór odpowiedniego obiektywu ma istotny wpływ na efekty rejestrowanego przez kamerę obrazu. Jak już wspomniano, kąt widzenia kamery zależy w istocie od obiektywu i jego parametrów, a przede wszystkim od ogniskowej obiektywu. Jest to odległość pomiędzy centrum optycznym obiektywu, w którym dochodzi do skupienia światła, a przetwornikiem, na który to światło pada; przy założeniu, że ostrość jest ustawiona na nieskończoność (rys. 1). Wartość tę podaje się w milimetrach.

 

Rys. 1:

 

Promienie światła przechodzące przez obiektyw padają na element światłoczuły, zwany przetwornikiem. Promienie padające na przeciwległe boki przetwornika wyznaczają linie, które tworzą kąt widzenia kamery (rys. 2). W przeciwieństwie do techniki fotograficznej, gdzie kąt widzenia aparatu określa się pomiędzy przeciwległymi narożnikami obrazu, w telewizji przemysłowej kąt widzenia rozumiany jest w odniesieniu do szerokości pola widzenia.

 

Rys. 2:

 

Zatem, zgodnie z rysunkiem, kąt widzenia (2) w kamerach przemysłowych zależny jest nie tylko od odległości obiektywu od przetwornika, czyli ogniskowej (4), ale także od rozmiaru samego przetwornika (5), na który pada światło. W przypadku ogniskowej im jest większa, tym kąt widzenia kamery jest mniejszy. Jeżeli chodzi natomiast o przetwornik, to im większy zostanie zastosowany element światłoczuły, tym większy będzie także kąt widzenia. Należy jednak pamiętać, że każdy obiektyw projektowany jest dla danego rozmiaru przetwornika. Dlatego ten sam obiektyw w różnych kamerach może mieć różny kąt widzenia.

 

Poniżej, dla porównania, obraz z kamery APTI-27V2-2812, która ma kąt widzenia 94° (rys. 3), oraz obraz z kamery M5-V1 o kącie widzenia aż 150° (rys. 4).

 

Rys. 3. Zrzut z kamery APTI-27V2-2812

 

Rys. 4. Zrzut z kamery M5-V1

 

Pierwszy obraz to zrzut z kamery o często spotykanym kącie widzenia. Zarówno na górnej belce, jak i na deskach na podłodze, które oczywiście są proste, widać krzywiznę. Obraz jest zbliżony do naturalnego. Zrzut z drugiej kamery prezentuje obraz, który jest co prawda nienaturalny (efekt rybiego oka), jednak daje szeroki kąt widzenia, wychodzący poza skalę w pomieszczeniu testowym. Kamery o szerokim kącie widzenia to dobra alternatywa dla kamer obrotowych, ze względu na szerokie pole widzenia.

 

Jak widać, istnieje ścisła zależność pomiędzy kątem widzenia a ogniskową obiektywu, wielkością przetwornika i innymi nieopisanymi parametrami. Przy wyborze kamery przemysłowej należy określić: na jakiej wysokości będzie zamontowana i jak szeroki powinna mieć zakres widzenia. Istnieją wzory, tabele i kalkulatory, które są pomocne w doborze odpowiedniej kamery. Jednak dla ułatwienia w ofercie firmy Delta wszystkie kamery i obiektywy zostały przetestowane, a ich parametry umieszczone na stronie internetowej danego produktu. Ponadto, pracownicy naszej firmy w oparciu o podstawowe dane typu miejsce montażu kamery i szerokość widzenia, chętnie pomagają w doborze odpowiedniego sprzętu.