KALKULATOR HDD

Kalkulator HDD pomaga w przybliżeniu określić wielkość przestrzeni dyskowej niezbędnej do prawidłowej obsługi i archiwizacji nagrań z kamer monitoringu. Program pomaga także wyliczyć na ile dni rejestracji wystarczy posiadany przez użytkownika dysk.

Oblicz w przybliżeniu wielkość potrzebnej przestrzeni dyskowej oraz czas rejestracji na podstawie wprowadzonych parametrów. Jeżeli chcesz sparametryzować strumień pomocniczy wprowadź dane w kolejnej zakładce.


GodzDni
kbit/s 

TB

hdd

Tutaj możesz wprowadzić dane dla strumienia pomocniczego.

strumień pomocniczy >>

Wprowadź poprawne dane lub usuń strumień pomocniczy, aby przejść do strumienia głównego!


GodzDni
kbit/s 

Po wprowadzeniu parametrów przejdź do zakładki "Strumień główny" gdzie po naciśnieciu przycisku "OBLICZ" uzyskasz sumaryczne wyniki dla obydwu strumieni.

hdd