TopSłownik technicznyDopuszczalna względna wilgotność otoczenia (RH – Relative Humidity)

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia (RH – Relative Humidity)

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia (RH – Relative Humidity) to wartość wyrażona w procentach (0–100%); naukowa definicja mówi, że jest to stosunek masy pary wodnej w danej objętości do masy pary, która nasyca tę objętość w danej temperaturze. W różnych temperaturach powietrza taka sama wartość wilgotności względnej będzie oznaczała zupełnie różne ilości pary wodnej znajdującej się w powietrzu.

 

Najprościej mówiąc, im wartość ta jest bliższa zeru, tym powietrze jest bardziej suche. W drugą stronę – im bliżej 100%, tym powietrze jest bardziej nasycone parą wodną. Przy wilgotności równej 100% oziębienie powietrza powoduje skraplanie pary, co jest szkodliwe dla urządzeń elektrycznych.