TopSłownik technicznyKonfiguracja trybów pracy kamer serii APTI z rejestratorami GEMINI TECHNOLOGY

Konfiguracja trybów pracy kamer serii APTI z rejestratorami GEMINI TECHNOLOGY

Przy podłączaniu kamer IP do rejestratorów marki GEMINI TECHNOLOGY należy zwrócić uwagę na wybór odpowiedniego trybu pracy. Tryb pracy określają maksymalne rozdzielczości strumieni kamer (zarówno głównych jak i pomocniczych), które możemy połączyć z rejestratorem.

 

Po przekroczeniu rozdzielczości w kamerach rejestrator nie wyświetli z nich obrazu na monitorze.Urządzenie zasygnalizuje zbyt wysoką rozdzielczość, wyświetlając komunikat o błędzie sygnału wideo.

 

Poniżej na przykładzie przedstawiono sposób konfiguracji kamer serii APTI z rejestratorami GT. Przed zakupem warto upewnić się, czy wybrany rejestrator obsłuży odpowiednią ilość kamer w wymaganej przez nas rozdzielczości. Parametr ten podawany jest zawsze w naszej specyfikacji na stronie internetowej.

 

Poniżej przykładowe tryby pracy rejestratora (FLEX-1643):

 

Firmware V4.0[20151112]
25 x Strumień główny (1280 x 960) + 25 x Strumień pomocniczy (720 x 576) + 8 Kanałów odtwarzanych jednocześnie
16 x Strumień główny (2048 x 1536) + 16 x Strumień pomocniczy (960 x 576) + 4 Kanały odtwarzane jednocześnie
9 x Strumień główny (2592 x 1944) + 9 x Strumień pomocniczy (960 x 576) + 1 Kanał odtwarzany jednocześnie

Kamery APTI mogą pracować w różnych rozdzielczościach uwarunkowanych serią kamery oraz wersją firmware. Parametr opisujący tryby, w jakich może pracować kamera, również opisany jest w specyfikacji.

 

Przykład APTI-14C2-36W:

 

Strumienie główny i pomocniczy mogą występować tylko w konfiguracjach przedstawionych poniżej
Firmware 3518C+IMX225_X_5.1.17.5
Strumień główny 1280 x 960 + Strumień pomocniczy 720 x 480
Strumień główny 1280 x 960 + Strumień pomocniczy 640 x 360
Strumień główny 1280 x 720 + Strumień pomocniczy 720 x 480
Strumień główny 1280 x 720 + Strumień pomocniczy 640 x 360

Aby ustawić odpowiedni tryb pracy w rejestratorze, należy otworzyć menu kontekstowe klikając prawy przycisk myszy a następnie wybrać pozycję setting (konfiguracja systemu).

 

Następnie w otwartym oknie device → device info (urządzenie → ustawienia ogólne) należy rozwinąć funkcję stream type (tryb pracy).

 

W poniższym przykładzie wybrano tryb 8x[1920*1080] + sub[640*480], co oznacza, że rejestrator będzie w stanie zdekodować obraz z ośmiu kamer o maksymalnej rozdzielczości strumienia głównego 1920x1080 oraz strumienia pomocniczego w rozdzielczości nie większej niż 640x480. Tryb pracy definiuje również maksymalną liczbę jednocześnie odtwarzanych kanałów. W tym przypadku jest to osiem kamer w strumieniu pomocniczym lub jedna w strumieniu głównym.

 

Wybór należy potwierdzić klikając save (zapisz), które znajduje się po prawej stronie górnego paska.

 

Po ustawieniu trybu w rejestratorze czas na konfigurację rozdzielczości w kamerach. Logujemy się do kamery za pomocą przeglądarki Internet Explorer. Następnie wchodzimy w setting (ustawienia aparatu). W otwartym oknie rozwijamy funkcję codec (kodek). Spośród dostępnych trybów wybieramy taki, aby rozdzielczości poszczególnych strumieni, nie przekraczały rozdzielczości wcześniej ustawionych w rejestratorze. W tym przypadku będzie to 1920x1080 dla strumienia głównego i 640x360 dla strumienia pomocniczego.

 

Wybór trybu należy potwierdzić klikając OK.

 

Przy takim ustawieniu trybów pracy, obraz z kamer będzie widoczny na rejestratorze.