TopSłownik technicznyPorównanie oświetlacza SonneTech z innymi dostępnymi na rynku

Porównanie oświetlacza SonneTech z innymi dostępnymi na rynku

Do naszych testów wykorzystaliśmy oświetlacz SonneTech STH-10W-4K oraz cztery modele zakupione w różnych sklepach:

 

SonneTech STH-10W-4K, 10 W cena ok. 48 zł: 

Oświetlacz A firmy "x" 10 W cena 41 zł: 

Oświetlacz B firmy "x" 10 W cena 55 zł: 

Oświetlacz C firmy "x" 10 W cena 30 zł: 

Oświetlacz D firmy "x" 10 W cena 13.50 zł: 

1. Strumień świetlny 

Dokładny pomiar strumienia świetlnego oświetlacza bez wykorzystania specjalistycznych urządzeń jest trudny do wykonania. Wprowadzając nową serię oświetlaczy spróbowaliśmy w jak najprostszy sposób zmierzyć tę wartość aby porównać kilka dostępnych na rynku lamp. W tym celu wykonaliśmy planszę testową z czarnego, sztywnego papieru, którą podzieliliśmy na kwadraty o powierzchni 10 cm2. Oświetlacz został ustawiony równolegle do planszy i w miarę najdokładniej w jej środku, tak aby całe światło emitowane z oświetlacza zmieściło się na planszy.

 

Następnie za pomocą luksomierza dokonaliśmy pomiaru w środku każdego kwadratu, przyjmując w zaokrągleniu tę wartość za średnią dla danego kwadratu

 

W ten sposób otrzymaliśmy tabelę z wynikami z całej planszy (wartości w luksach)

 

Aby wyliczyć strumień świetlny padający na poszczególny kwadrat, należy przeliczyć wartości natężenia oświetlenia, dzieląc ten wynik przez 100. Wynika to ze wzoru definiującego strumień świetlny: 

1 lm = 1 lx / 1 m2
0.01 lm = 1 lx / 0.01 m2

 

Czyli dla kwadratu o powierzchni 0.01 m2 należy wynik ten podzielić przez 100. Ostatecznie tak przeliczone lm na lx należy zsumować ze sobą, a uzyskany wynik potraktować jako przybliżoną wartość strumienia świetlnego emitowanego przez lampę. Według powyższego pomiaru, dla oświetlacza STH-10W-4K strumień świetlny wynosi ok. 720 lm, gdzie producent podaje 800 lm. Czyli metoda ta pozwala w przybliżeniu wyliczyć rzeczywisty strumień świetlny

 

Błąd pomiaru tej metody spowodowany jest przez:

 • płaską tablicę testowa zamiast powierzchni sfery,
 • występujące odbicia światła w pomieszczeniu,
 • niedokładność przyrządu pomiarowego, 

 • Na podstawie tak przeprowadzonych pomiarów, po raz kolejny udało nam się potwierdzić, który z oświetlaczy emituje największy strumień świetlny. Jest to metoda dosyć pracochłonna ale pozwalająca także porównać między sobą różne oświetlacze o tej samej mocy. Ze względu na małą odległość pomiarową od lampy, metoda ta nie sprawdzi się w przypadku oświetlaczy o większych mocach niż 10 W

   

  Wyniki pomiarów: 

  Model oświetlacza Strumień świetlny
  SonneTech STH-10W-4K 720 lm
  Oświetlacz A firmy "x" 10 W 680 lm
  Oświetlacz B firmy "x" 10 W 670 lm
  Oświetlacz C firmy "x" 10 W 582 lm
  Oświetlacz D firmy "x" 10 W 180 lm

  2. Natężenie oświetlenia 

  Istnieje prostsza metoda aby tylko porównać natężenie oświetlenia różnych oświetlaczy tej samej mocy, można do tego celu użyć zwykły luksomierz. W teście przyjmujemy zbliżony kąt świecenia oświetlaczy wynoszący ok. 120°.

   

  W tym celu ustawiono włączony oświetlacz w pomieszczeniu testowym na wysokości 80cm od podłogi, a następnie w prostej linii, na tej samej wysokości odczytano natężenie oświetlenia w odległości 3m od oświetlacza. 

  Na podstawie uzyskanych wyników jednoznacznie można stwierdzić, który z oświetlaczy najmocniej świeci 

  Wyniki testu luksomierza w odległości 3m: 

  Model oświetlacza Natężenie oświetlenia
  SonneTech STH-10W-4K 52 lx
  Oświetlacz A firmy "x" 10 W 33 lx
  Oświetlacz B firmy "x" 10 W 29 lx
  Oświetlacz C firmy "x" 10 W 27 lx
  Oświetlacz D firmy "x" 10 W 7 lx

  3. Wizualne porównanie oświetlaczy 

  W tym przypadku wykonaliśmy zdjęcia aparatem fotograficznym Canon EOS600D z ustawionymi stałymi parametrami ekspozycji: F11, czas ekspozycji 4 s. Poniżej wynik testu:

   

  SonneTech STH-10W-4K 10W:

   

  Oświetlacz A: 

  Oświetlacz B: 

  Oświetlacz C: 

  Oświetlacz D: 

  Oświetlenie wnętrza (4 świetlówki 36 W oraz lampa halogenowa 200 W): 

  4. Temperatura pracy 

  Test wykonany przy użyciu kamery termowizyjnej obrazuje nam rozkład temperatury danego oświetlacza, a także może sugerować który z nich będzie miał najkrótszą żywotność. Z tego względu ważne jest aby oświetlacz posiadał obudowę dobrze odprowadzającą ciepło dootoczenia.
  Podczas testów zasilacz w oświetlaczu C uległ uszkodzeniu (przegrzał się).

   

   

  Temperatura LED Temperatura zasilacza
  SonneTech
  A
  B
  C
  D