TopSłownik technicznySprawność (Efficiency)

Sprawność (Efficiency)

Sprawność oznacza się literą alfabetu greckiego „eta”: η. W każdym urządzeniu przetwarzającym energię część mocy pobieranej idzie na straty i właśnie sprawność pozwala oszacować moc strat. Na ten parametr należy zwrócić uwagę, ponieważ im wyższa sprawność, tym mniej energii idzie na straty, co powoduje, że wewnątrz zasilacza będzie niższa temperatura, a to skutkuje zwiększeniem niezawodności i wydłużeniem czasu życia urządzenia. Obecnie produkowane zasilacze impulsowe osiągają nawet sprawność > 90% (zasilacze transformatorowe/liniowe mają małą sprawność energetyczną, nieprzekraczającą 50%).

 

Wzór na sprawność:

 

η – sprawność wyrażona w procentach

Pout – moc wyjściowa

Pin - moc wejściowa

Przykład 1.
Mamy zasilacz o mocy wyjściowej 100 W, który pobiera z sieci energetycznej 117,6 W. Obliczmy jego sprawność.

 

Najczęściej w danych zasilacza mamy podaną moc wyjściową i sprawność. Producenci w specyfikacji nie podają, ile zasilacz pobiera mocy. Możemy to łatwo obliczyć, podstawiając wartości do przekształconego wzoru.

 

Przykład 2.
Mamy zasilacz o mocy wyjściowej 150 W i sprawności 86%. Obliczmy, jaka moc jest pobierana z sieci energetycznej.

 

Łatwo możemy też obliczyć, ile mocy jest tracone na ciepło w tym zasilaczu (Pd – moc strat), stosując prosty wzór (odejmujemy od mocy pobranej moc oddaną).

 

W tym przypadku 24,4 W jest tracone na ciepło oczywiście przy pełnym obciążeniu. Te 24,4 W zwiększa temperaturę wewnątrz obudowy i podgrzewa wewnętrzne elementy.