TopSłownik technicznyUstawienie detekcji ruchu w kamerach serii APTI

Ustawienie detekcji ruchu w kamerach serii APTI

Aby włączyć funkcję detekcji ruchu w APTI trzeba zalogować się do kamery za pomocą przeglądarki Internet Explorer. W widocznym po zalogowaniu interfejsie należy w pierwszej kolejności wybrać zakładkę Motion. W otwartym oknie zaznaczamy pole detekcji oraz czułość. Zmiany ustawień potwierdzamy poprzez kliknięcie Ok.

 

Kolejnym krokiem jest wejście w zakładkę Alarm. W wyświetlonym oknie konfiguracji należy zaznaczyć pozycje Enable Alarm oraz Motion Detection. Wybór potwierdzamy poprzez Ok.

 

Kamera wyświetli informację o wykryciu ruchu w prawym górnym rogu obrazu (migający czerwony punkt).

 

Przy takich ustawieniach możemy połączyć kamerę z rejestratorem, którego ustawienia nagrywania skonfigurowane są na zapis z detekcji ruchu.