TopSłownik techniczny10/100 Base-T - standard sieci Ethernet

10/100 Base-T - standard sieci Ethernet

Objaśnienia:

 

- 10 lub 100 – szybkość transmisji wynosząca 10 Mb/s lub 100 Mb/s 

- Base (baseband) – transmisja w paśmie podstawowym 

- T (twisted) – skrętka miedziana 

W standardzie 10/100 Base-T jako medium transmisji wykorzystuje się przewód typu skrętka. Skrętka występuje w wersji nieekranowanej – UTP oraz ekranowanej – FTP. Łączy się ją z urządzeniami za pomocą wtyków typu RJ45.