TopSłownik technicznydBµV – logarytmiczna jednostka miary napięcia

dBµV – logarytmiczna jednostka miary napięcia

dBµV – jednostka bezwzględnego poziomu odniesiona do napięcia 1 µV (mikrowolta). Jednostka ta jest powszechnie stosowana w technice radiowej, telewizji naziemnej, satelitarnej itp.

 

Przykłady:

 • miernik satelitarny, miernik sygnału DVB-T: zakres poziomów wejściowych podany jest w dBµV,
 • wzmacniacze do instalacji antenowych i multiswitche: zakres poziomów wejściowych i wyjściowych podany jest w dBµV.

   

 • Jednostka wyrażona w dBµV informuje nas o ile to napięcie jest mniejsze lub większe od napięcia 1µV. Oczywiście poziomowi 0 dBµV odpowiada 1 µV (mikrowolt).

   

  Do obliczeń µV na dBµV stosujemy znany wzór na napięcie:

   

  U(ref) – wartość referencyjna, czyli miara odniesienia, którą w tym przypadku jest 1 µV

   

  W formie bardziej przystępnej wizualnie wzór na napięcie w dBµV to:

   

  Przykład:
  Przeliczmy 11,22µV na dBµV.

   

  Jeżeli chcemy przeliczyć dBµV na µV, to stosujemy poniższy wzór:

   

  Przykład:
  Przeliczmy 51 dBµV na µV (mikrowolty).

   

  Tab. 1. Przeliczenie poziomu sygnału z dBµV na napięcie w µV i mV

   

  Poziom sygnału w dBµV Napięcie w µV Napięcie w mV
  0 1 0,001
  3 1,413 0,014125
  6 1,995 0,0019953
  9 2,818 0,0028184
  12 3,981 0,0039811
  15 5,623 0,0056234
  18 7,943 0,0079433
  21 11,220 0,011
  24 15,849 0,016
  27 22,387 0,022
  30 31,623 0,032
  33 44,668 0,045
  36 63,096 0,063
  39 89,125 0,089
  42 125,893 0,126
  45 177,828 0,178
  48 251,189 0,251
  51 354,813 0,355
  54 501,187 0,501
  57 707,946 0,708
  60 1000 1
  63 1412,538 1,413
  66 1995,262 1,995
  69 2818,383 2,818
  72 3981,072 3,981
  75 5623,413 5,623
  78 7943,282 7,943
  81 11220,185 11,220
  84 15848,932 15,849
  87 22387,211 22,387
  90 31622,777 31,623
  93 44668,359 44,668
  96 63095,734 63,096
  99 89125,094 89,125
  102 125892,541 125,893
  105 177827,941 177,828
  108 251188,643 251,189
  111 354813,389 354,813
  114 501187,234 501,187
  117 707945,784 707,946
  120 1000000 1000

  Możemy też bardzo łatwo przeliczyć napięcie na moc: dBµV i dBmV na dBm. Do przeliczenia napięcia z mocy musimy znać wewnętrzną impedancję. W systemach telewizji naziemnej, kablowej i przemysłowej stosuje się impedancję 75 ohm. W systemach radiowych 50 ohm.

   

  Poniżej podano wzory dla tych dwóch środowisk: 

  dBm = dBµV – 106,98 (@ 50 ohm)
  dBm = dBµV – 108,75 (@ 75 ohm) 

  Przykład:
  Przeliczamy 70 dBµV na dBm (dla impedancji 75 ohm) 

  dBm = 70 – 108,75 = –38,75 dBm 

  dBm = dBmV – 46,9897 (@ 50 ohm)
  dBm = dBmV – 48,7506 (@ 75 ohm) 

  Przykład:
  Przeliczamy 60 dBmV na dBm (dla impedancji 75 ohm). 

  dBm = 60 – 48,7506 = 11,2494 dBm, 

  co w przybliżeniu daje nam wartość 11,25 dBm. 

  Matematyczna zależność między dBmV a dBµV: 

  dBmV = dBµV – 60