TopSłownik technicznyIVS - Inteligentna analiza obrazu

IVS - Inteligentna analiza obrazu

Inteligentna analiza obrazu Intelligent Video Surveillance – polega na przetwarzaniu rejestrowanego obrazu. Zadaniem funkcji IVS jest wykrywanie zdarzeń o wcześniej zdefiniowanych kryteriach.

 

W zależności od modelu, urządzenie może posiadać funkcje IVS takie jak:

 

Tripwire (Wirtualna linia) – funkcja wyzwala alarm po przekroczeniu narysowanej linii w ustalonym kierunku przez poruszający się obiekt. Podczas konfiguracji należy określić kierunek ruchu obiektów, względem którego zostanie wyzwolony alarm. Możliwe konfiguracje to A->B, B->A lub ruch dwukierunkowy A<->B.

 

Poniższe nagrania wideo przedstawiają funkcję Tripwire (Wirtualna linia):

 

 

 

 

Intrusion (Ruch w strefie) – pozwala na wykrycie obiektu wchodzącego lub wychodzącego z chronionej strefy i wyzwolenie określonej czynności alarmowej.

 

Poniższe nagrania wideo przedstawiają funkcję Intrusion (Ruch w strefie)

 

 

 

Abandoned/Missing (Zagubione/Brakujące obiekty) – pozwala na wykrycie porzuconych obiektów w chronionym obszarze lub może poinformować nas o zniknięciu przedmiotu, który uprzednio znajdował się w wyznaczonej strefie.

 

Rys. 1. Zrzut przedstawiający funkcję Abandoned/Missing (Zagubione/Brakujące obiekty)

 

Poniższe nagrania wideo przedstawiają funkcję Abandoned (Zagubione obiekty)

 

 

 

Poniższe nagrania wideo przedstawiają funkcję Missing (Brakujące obiekty)

 

 

 

Scene Changing (Zmiana sceny) – funkcja umożliwia wykrycie zmiany w obrazie. Urządzenie dokonuje inteligentnego porównania sceny. Jeśli po porównaniu okazuje się, że w scenie zaszły zmiany, wykonane zostaje określone działanie alarmowe. Dzięki tej funkcji zostaniemy poinformowani, gdy kamera zostanie zasłonięta (patrz wideo poniżej - scena 1), zmieni ona swoje położenie (patrz wideo poniżej - scena 2) lub zostanie wykryta inna nieprawidłowość w obrazie.

 

 

 

People Counting (Liczenie ludzi) – prowadzi statystyki obiektów, które weszły i wyszły z zaznaczonego obszaru. Dzięki tej funkcji możemy uzyskać sprawozdania dzienne oraz raporty miesięczne i roczne. Narzędzie generuje wykresy (liniowy lub słupkowy). Dane te możemy eksportować.

 

Wpływ na wydajność funkcji ma:

 

1. Kąt instalacji kamery – kąt pomiędzy kamerą a linią pionową powinien wynosić między 40° a 60°.

 

2. Głowa postaci – wielkość głowy ludzkiej powinna mieć więcej niż 100x100 pikseli w przypadku obrazu o rozdzielczości 1920x1080. Optymalne ustawienia są wtedy, gdy wielkość głowy zajmuje od 1/18 do 1/7 wielkości całego kadru.

 

3. Tło – zaleca się ustawienie kamery, tak aby tło było jak najbardziej jednorodne.

 

Rys. 2. Przykład jednorodnego tła (simple background)

 

Poniższe nagranie wideo przedstawia funkcję People Counting (Liczenie ludzi)

 

 

Rys. 3. Zrzut przedstawiający wykres słupkowy

 

Rys. 4. Zrzut przedstawiający wykres liniowy

 

Face Detect (Detekcja twarzy) – funkcja ta ma za zadanie wykrywać ludzkie twarze w ustawionym kadrze. Wykrycie twarzy może skutkować wykonaniem zdjęcia, nagrania lub uruchomieniem alarmu.

 

Czynnikami mającymi wpływ na wydajność algorytmu rozpoznawania twarzy są: 


1. Kąt pomiędzy kamerą a linią horyzontu – powinien mieścić się w zakresie od 0° do 30°.

2. Wielkość i pozycja twarzy – znaczenie ma kąt nachylenia twarzy względem kamery, twarz widoczna w kadrze nie może być mniejsza niż 100x100 pikseli.

3. Oświetlenie – musi być jednorodne i bez odbić.

 

Rys. 5. Zrzut przedstawiający funkcję Face Detect (Detekcja twarzy)

 

Poniższe nagrania wideo przedstawiają funkcję Face Detect (Detekcja twarzy)

 

 

 

Heat Map (Mapa cieplna) – funkcja dokonująca analizy natężenia ruchu. Dzięki temu rozwiązaniu możemy określić gęstość zaludnienia w czasie. Systemy takie szczególnie dobrze sprawdzają się w centrach handlowych. Pozwalają one mierzyć natężenie ruchu w wyznaczonych dniach i godzinach. W prosty sposób możemy oszacować liczbę klientów i wyznaczyć miejsca cieszące się największym zainteresowaniem. Mapa cieplna pokazuje w kadrze natężenie ruchu za pomocą kolorów. Kolor czerwony oznacza gęstość wysoką, natomiast niebieski niską.

 

Rys. 6. Zrzut przedstawiający funkcję Heat Map (Mapa cieplna)

 

Rys. 7. Zrzut przedstawiający funkcję Heat Map (Mapa cieplna)

 

Audio Detect (Detekcja dźwięku) – służy do oceny czy na wejściu audio występują nieprawidłowości. Po ich wykryciu urządzenie może wykonać zdjęcie, nagranie lub uruchomić alarm.