TopSłownik technicznyKlasy szczelności

Klasy szczelności

Klasa szczelności (stopień ochrony) – oznaczenie IP (Ingress Protection) urządzeń, mające postać dwóch cyfr, np. IP67. Każda z liczb oznacza różne stopnie szczelności (ochrony) przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wody.

 

 

Pierwsza cyfra – ochrona przed przedostawaniem się ciał stałych lub pyłu. Druga cyfra – ochrona przed przedostawaniem się wody.
0 Brak zabezpieczenia. 0 Brak zabezpieczenia.
1 Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy większej niż 50 mm. 1 Odporna na krople wody spadające pionowo.
2 Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy większej niż 12.5 mm. 2 Odporna na krople spadające pod kątem 15 stopni.
3 Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy większej niż 2.5 mm. 3 Odporna na krople spadające pod kątem 60 stopni.
4 Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy większej niż 1 mm. 4 Ochrona przed kroplami wody padającymi ze wszystkich kierunków.
5 Pyłoodporność 5 Ochrona przed strumieniami wody ze wszystkich stron.
6 Pyłoszczelność 6 Fala wody - silne strumienie
(Średnica węża - 12.5 mm)
(ciśnienie wody - 100 kPa)
7 Urządzenie szczelne po zanurzeniu
(przez 30 minut)
8 Urządzenie szczelne przy ciągłym zanurzeniu i zwiększonym ciśnieniu.
9 Ochrona przed strumieniami wody ze wszystkich stron.
(dotyczy normy niemieckiej DIN 40050)

Poniżej zamieszczono opis poszczególnych cyfr.

 

Pierwsza cyfra – ochrona przed przedostawaniem się ciał stałych lub pyłu. 

0 Brak zabezpieczenia. Brak ochrony przed wnikaniem ciał stałych i pyłu.
1 Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy większej niż 50 mm.

Zabezpieczenie przed kontaktem ręki z elementami znajdującymi się pod napięciem.

2 Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy większej niż 12.5 mm.

Zabezpieczenie przed bezpośrednim kontaktem palca z elementami znajdującymi się pod napięciem.

3 Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy większej niż 2.5 mm.

Zabezpieczenie przed kontaktem narzędzi, przewodów lub innych ciał stałych o średnicy większej niż 2.5 mm z elementami znajdującymi się pod napięciem.

4 Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy większej niż 1 mm.

Zabezpieczenie przed kontaktem cienkich narzędzi, przewodów lub innych ciał stałych o średnicy większej niż 1 mm z elementami znajdującymi się pod napięciem.

5 Zabezpieczenie przed znacznym wnikaniem pyłu.

Całkowite zabezpieczenie przed kontaktem z elementami będącymi pod napięciem. Urządzenie nie jest w pełni zabezpieczone przed wnikaniem pyłu, ale pył nie może wniknąć w ilości mającej wpływ na prawidłową pracę urządzenia lub w ilości zagrażającej bezpieczeństwu użytkownika.

6 Zabezpieczenie przed wnikaniem pyłu.

Całkowite zabezpieczenie przed kontaktem z elementami będącymi pod napięciem.

Druga cyfra – ochrona przed przedostawaniem się wody. 

0 Brak zabezpieczenia. Brak zabezpieczenia przed wodą.
1 Odporna na krople wody spadające pionowo.

Krople wody padające na urządzenie nie powinny mieć szkodliwego wpływu na bezpieczeństwo użytkownika.

2 Odporna na krople spadające pod kątem 15 stopni.

Krople wody padające na urządzenie pod kątem 15 stopni nie powinny mieć szkodliwego wpływu na bezpieczeństwo użytkownika.

3 Odporna na krople spadające pod kątem 60 stopni.

Spryskiwanie urządzenia wodą, padającą w kącie 60 stopni w każdą stronę nie powinny powodować obniżenia bezpieczeństwa użytkownika.

4 Ochrona przed kroplami wody padającymi ze wszystkich kierunków.

Spryskiwanie urządzenia wodą padającą z każdego kierunku nie powinno spowodować obniżenia bezpieczeństwa.

5 Ochrona przed strumieniami wody ze wszystkich stron.

Oblewanie wodą ze wszystkich kierunków strugą wody nie powinno powodować obniżenia bezpieczeństwa użytkownika.

6 Ochrona przed strumieniami wody ze wszystkich stron.

Oblewanie urządzenie ze wszystkich kierunków strugą wody pod ciśnieniem nie powinno powodować obniżenia bezpieczeństwa użytkownika.
(Średnica węża - 12.5 mm)
(ciśnienie wody - 100 kPa)

7 Urządzenie szczelne po zanurzeniu
(przez 30 minut)

Po zanurzeniu urządzenia, tak aby jego górna część była zanurzona co najmniej 15 cm pod wodą, wewnątrz urządzenia nie powinno być śladów wody.

8 Urządzenie szczelne przy ciągłym zanurzeniu i zwiększonym ciśnieniu.

Urządzenie ciągle zanurzone na głębokości 1 m nie powinno mieć żadnych śladów przedostania się wody do wewnątrz.