TopSłownik technicznyPelco-D, Pelco-P

Pelco-D, Pelco-P

Pelco-D/P to protokoły komunikacyjne służące głównie do sterowania kamerami obrotowymi.

 

Są one dość podobne do siebie. Często urządzenia są wyposażone w przełączniki, które umożliwiają użytkownikowi wybór rodzaju protokołu w obrębie tego samego sprzętu. Mogą być zaimplementowane m.in. w klawiaturach sterujących, rejestratorach albo zrealizowane programowo, np. na komputerze. Umożliwiają obrót kamery, regulację ostrości (focus), przybliżenia (zoom) itd.

 

Protokoły te są jednak coraz rzadziej stosowane. Wraz z wprowadzeniem analogowych systemów wysokiej rozdzielczości, takich jak HD-CVI, AHD, HD-TVI, ich twórcy wprowadzili własne rozwiązania służące do sterowania kamerami obrotowymi. Instrukcje sterujące Pelco są przesyłane razem z sygnałem wideo. W przypadku sterowania za pomocą protokołu Pelco należy zastosować dodatkową parę przewodów.

 

Przeważnie transmisja sygnału odbywa się za pomocą RS-485. Następuje ona tylko w jedną stronę, na odległość ok. 1 km. Wysterowywane urządzenie nie odpowiada na zadane komendy. Oba systemy mają pole adresowe o wielkości 1 bajtu, zatem umożliwiają sterowanie do 256 urządzeń podłączonych do szyny. Nie ma określonej szybkości transmisji. Przeważnie w sterownikach stosuje się ich kilka do wyboru: 1200, 2400, 4800, 9600 bps. Są dostępne także realizacje bezprzewodowe.

 

Protokoły te obsługują także zestaw komend rozszerzonych, tzw. presetów. Jest to zestaw rozkazów definiowanych przez użytkownika, umożliwiający automatyczną pracę kamery. Przykładowo można zdefiniować trasę, po której ma się poruszać kamera w czasie pracy automatycznej, szybkość, z jaką ma się poruszać, włączyć funkcję powrotu kamery do ustalonego punktu, ustawić kamerę w zadanej pozycji, restartować system, włączyć/wyłączyć funkcję trasy.

 

Oba protokoły charakteryzują się stosunkowo dużą prostotą. Cała ramka składa się z 7 lub 8 bajtów.

 

Ramka protokołu Pelco-D:

 

Bajt 1 Bajt 2 Bajt 3 Bajt 4 Bajt 5 Bajt 6 Bajt 7
Bajt synchronizacyjny Adres Rozkaz 1 Rozkaz 2 Dane 1 Dane 2 Suma kontrolna

Bajt synchronizacyjny – zawsze 0xFF.
Adres – adres logiczny sterowanego urządzenia; można wysterować do 256 urządzeń.
Suma kontrolna – ośmiobitowa suma modulo 256 liczona z bajtów od 2 do 6.
Rozkaz 1, Rozkaz 2 – określają one, jaką komendę ma wykonać urządzenie; szczegółowy opis rozkazów znajduje się w tabeli poniżej.
Dane 1,Dane 2 – wskazują, z jaką prędkością ma się odbywać obrót i pochylanie kamery; wartości od 0 (stop) do 0x3F (wysoka prędkość); 0xFF – prędkość turbo.

 

 

Pelco-D Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
Rozkaz 1 Sens Rezerwa Rezerwa Auto/manual skan Włącz/wyłącz kamerę Zamykanie przesłony Otwieranie przesłony Wyostrzanie na bliżej
Rozkaz 2 Wyostrzanie na dal Oddalanie Przybliżanie W dół W górę W lewo W prawo Zawsze 0

Sens – określa znaczenie bitów 3 i 4 w rozkazie 1.

 

Ramka protokołu Pelco-P:

 

Bajt 1 Bajt 2 Bajt 3 Bajt 4 Bajt 5 Bajt 6 Bajt 7 Bajt 8
Bajt synchronizacyjny Adres Dane 1 Dane 2 Dane 3 Dane 4 Koniec tekstu Suma kontrolna

Bajt synchronizacyjny – zawsze 0xA0.
Adres – adres logiczny sterowanego urządzenia; można wysterować do 256 urządzeń.
Koniec tekstu – zawsze 0xAF.
Suma kontrolna – suma xOR liczona z bajtów od 1 do 7.
Dane 1, Dane 2 – określają, jaką komendę ma wykonać urządzenie; szczegółowy opis rozkazów znajduje się w tabeli poniżej.
Dane 3, Dane 4 – określają, z jaką prędkością ma się odbywać obrót i pochylanie kamery; wartości od 0 (stop) do 0x3F (wysoka prędkość); 0xFF – prędkość turbo.

 

 

Pelco-P Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
Dane 1 Zawsze 0 Włącz kamerę Autoskan Wyłącz kamerę Zamykanie przesłony Otwieranie przesłony Wyostrzanie na bliżej Wyostrzanie na dal
Dane 2 Zawsze 0 Oddalanie Przybliżanie W dół W górę W lewo W prawo Stop obrót