TopSłownik technicznyPrzepływność

Przepływność

Przepływnością (bit rate) nazywamy ilość danych zapisywanych bądź przesyłanych przez dany kanał transmisyjny w ciągu 1 s. W przypadku kamer bądź rejestratorów IP przepływność mierzymy najczęściej w megabitach na sekundę (Mb/s) i im większą ma ona wartość (liczba bitów zapisywanych/przesyłanych w ciągu sekundy), tym zapisany materiał jest wyższej jakości.

 

Przepływność jest często mylona z przepustowością, ponieważ obie są wyrażane tą samą jednostką. Jednak przepustowość określa możliwości transmisyjne danego kanału komunikacyjnego, podczas gdy przepływność pozwala na określenie chwilowego natężenia strumienia danych.

 

Przepływność możemy obliczyć, korzystając ze wzoru:

 

K = V log2(n)

 

Objaśnienia:
V – szybkość generowania znaków w bodach (liczba zmian medium transmisyjnego na sekundę)
n – wartościowość sygnału (binarny = 2)

 

W kamerach IP, zwłaszcza tych, gdzie dostępna rozdzielczość wynosi 1920x1080 px (Full HD) lub więcej, jakość nagrania może się różnić pomiędzy poszczególnymi modelami właśnie ze względu na maksymalną dostępną przepływność (bit rate). Nawet jeśli dwie kamery korzystają z tego samego kodeka wykorzystującego kompresję (np. H.264), to jakość obrazu będzie zauważalnie wyższa w tym modelu, który posiada wyższy dostępny bit rate; co jednocześnie sprowadza się do większej zajętości dostępnego łącza oraz wyższego zużycia pamięci masowej rejestratora w danej jednostce czasu.

 

Ze względu na techniki stosowane w transmisji danych, możemy wyróżnić stałą przepływność (CBR – Constant Bit Rate) oraz zmienną przepływność (VBR – Variable Bit Rate).

 

Stała przepływność oznacza wykorzystanie tej samej liczby bitów w strumieniu danych przy transmisji bądź zapisie, niezależnie od np. aktualnej jakości sekwencji wideo lub obrazu. Takie rozwiązanie sprawdza się przy ograniczonej przepustowości, np. w mediach strumieniowych podczas transmisji danych multimedialnych przez internet. Metoda ta jest jednak niekorzystna przy zapisie danych multimedialnych, gdzie CBR może zawierać informacje nadmiarowe, np. dla nieskomplikowanych sekwencji wideo odznaczających się małą zmiennością w czasie, a także niewystarczających dla bardzo dynamicznych sekwencji wideo (utrata jakości nagrania).

 

Zmienna przepływność polega na zróżnicowanej ilości bitów w danym segmencie czasowym. W kamerach IP celem wykorzystania takiej metody jest utrzymanie stałej jakości obrazu wyjściowego niezależnie od danych wejściowych (np. dynamiki obrazu, zróżnicowania barw, kontrastu), a nie stałej ilości bitów przypadających w danej jednostce czasu. Technika ta jest również wykorzystywana przy zapisie danych multimedialnych w pamięciach masowych, także ze względu na bardziej optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.