TopSłownik technicznyWartość AWG

Wartość AWG

AWG (American Wire Gauge) – amerykański ujednolicony systemem miar porządkujący wielkości średnic lub pól przekroju poprzecznego przewodów.

 

Wartość AWG jest wyrażana w liczbach całkowitych (np. 1, 2 lub 15), którym odpowiadają konkretne wymiary (podawane w mm lub calach oraz w mm2 lub kcmil). W tym systemie wraz ze wzrostem numeracji maleje fizyczny rozmiar przewodu.
Przykładowo: 1 AWG = 42.40 mm2, a 28 AWG = 0.32 mm2.

 

Rys. 1. Przybliżone proporcje (w odpowiedniej skali) kilku rozmiarów przewodów w systemie AWG

 

System miar AWG powstawał w pierwszej połowie XIX wieku. Ostateczny kształt nadał mu w 1957 roku Joseph Rogers Brown – na potrzeby fabryki Brown & Sharpe produkującej narzędzia pomiarowe. Od niej wziął drugą nazwą, pod którą jest znany, czyli Brown and Sharpe wire gauge (B&S).

Przyczyną „odwróconej” kolejności w AWG jest przebieg procesu powstawania drutów o danej średnicy w czasach tworzenia się tego systemu. Pierwotnie numer AWG odpowiadał liczbie przeciągnięć drutu przez ciągadła. Rozpoczynając od walcówki o powierzchni przekroju 106 kcmil, należało dokonać 20 ciągnięć przez ciągadła o coraz mniejszym rozmiarze otworu, by produktem końcowym był drut o przekroju 1,02 kcmil (20 AWG). Rozmiary poniżej pierwszego (0 [1/0], 00 [2/0], 000 [3/0] oraz 0000 [4/0]) dołączyły do tego systemu nieco później, a druty o odpowiadających im wymiarach powstawały z walcówek, prasówek lub z prętów z odlewu ciągłego o rozmiarach większych niż 106 kcmil powierzchni przekroju poprzecznego.

 

Rys. 2. Zmiany rozmiaru AWG o 1 po przejściu drutu przez każde z ciągadeł: (a) pręt pierwotny, (b) do (d) pręty o kolejnych rozmiarach AWG. Przykładowo: (a) = 6 AWG → (e) = 10 AWG

 

W systemie miar AWG zostały ujęte 44 rozmiary: od 0000 [4/0], gdzie średnica przewodu jest największa, do 40 – o najmniejszej średnicy. Wraz ze wzrostem numeracji maleje pole powierzchni przekroju; każdorazowo o około 20.5% (średnica o około 10.25%). Wynika to z faktu, że ciągadła stosowane w fabryce Brown & Sharpe pozwalały na redukcję średnicy drutu każdorazowo właśnie o 10.25%.

Z powyższego faktu wynikają następujące zależności:
– pole powierzchni przekroju wzrasta dwukrotnie przy spadku numeru AWG o 3 pozycje, np. 2 przewody 12 AWG mają tę samą powierzchnię przekroju co 9 AWG;
– średnica przewodu wzrasta dwukrotnie wraz ze spadkiem numeru AWG o 6, np 9 AWG ma 2 razy większą średnicę niż 15 AWG;
– trzykrotny wzrost średnicy przy spadku numeru AWG o 10;
– pięciokrotny wzrost średnicy przy spadku numeru AWG o 14;
– dziesięciokrotny wzrost średnicy przy spadku numeru AWG o 20.

Dodatkowo z właściwości fizycznych materiałów, z których są wykonane przewody, też wynikają pewne zależności. Aluminium ma konduktywność rzędu 61% konduktywności miedzi. Przewody aluminiowe mają taką samą rezystancję jak przewody wykonane z miedzi, jeśli dobierzemy przewód miedziany o numerze AWG mniejszym o 2 rozmiary.

 

Dokładną średnicę przewodu (w mm) o zadanym AWG można wyliczyć z poniższych wzorów:

 

oraz

 

lub w calach:

 

oraz

 

gdzie:
d – średnica,
n – numer AWG.

 

Zestawienie wymiarów i podstawowych właściwości fizycznych zawarto w tabeli nr 1.

 

Tab. 1. American Wire Gauge (AWG) – zestawienie wymiarów, rezystancji i maksymalnej obciążalności (dla prądu stałego) oraz maksymalnej częstotliwości, przy której zjawisko naskórkowości nie występuje (dla prądu zmiennego). Wszystkie parametry są podane dla przewodów miedzianych w temperaturze 25°C

 

AWG Średnica Powierzchnia przekroju Rezystancja Maksymalna obciążalność jako: Maksymalna częstotliwość dla głębokości wnikania = 100% powierzchni
mm cal mm² kcmil Ω/km Ω/kft uziemienie [A] zasilanie [A]
0000
[4/0]
11.684 0.4600 107 212 0.1608 0.04901 380 302 125 Hz
000
[3/0]
10.404 0.4096 85 168 0.2028 0.06180 328 239 160 Hz
00
[2/0]
9.266 0.3648 67.4 133 0.2557 0.07793 283 190 200 Hz
0
[1/0]
8.252 0.3249 53.5 106 0.3224 0.09827 245 150 250 Hz
1 7.348 0.2893 42.4 83.7 0.4066 0.1239 211 119 325 Hz
2 6.544 0.2576 33.6 66.4 0.5127 0.1563 181 94 410 Hz
3 5.827 0.2294 26.7 52.6 0.6465 0.1970 158 75 500 Hz
4 5.189 0.2043 21.2 41.7 0.8152 0.2485 135 60 650 Hz
5 4.621 0.1819 16.8 33.1 1.028 0.3133 118 47 810 Hz
6 4.115 0.1620 13.3 26.3 1.296 0.3951 101 37 1100 Hz
7 3.665 0.1443 10.5 20.8 1.634 0.4982 89 30 1300 Hz
8 3.264 0.1285 8.37 16.5 2.061 0.6282 73 24 1650 Hz
9 2.906 0.1144 6.63 13.1 2.599 0.7921 64 19 2050 Hz
10 2.588 0.1019 5.26 10.4 3.277 0.9989 55 15 2600 Hz
11 2.305 0.0907 4.17 8.23 4.132 1.260 47 12 3200 Hz
12 2.053 0.0808 3.31 6.53 5.211 1.588 41 9.3 4150 Hz
13 1.828 0.0720 2.62 5.18 6.571 2.003 35 7.4 5300 Hz
14 1.628 0.0641 2.08 4.11 8.286 2.525 32 5.9 6700 Hz
15 1.450 0.0571 1.65 3.26 10.45 3.184 28 4.7 8250 Hz
16 1.291 0.0508 1.31 2.58 13.17 4.016 22 3.7 11 kHz
17 1.150 0.0453 1.04 2.05 16.61 5.064 19 2.9 13 kHz
18 1.024 0.0403 0.823 1.62 20.95 6.385 16 2.3 17 kHz
19 0.912 0.0359 0.653 1.29 26.42 8.051 14 1.8 21 kHz
20 0.812 0.0320 0.518 1.02 33.31 10.15 11 1.5 27 kHz
21 0.723 0.0285 0.410 0.810 42.00 12.80 9 1.2 33 kHz
22 0.643 0.0253 0.326 0.642 52.96 16.14 7 0.92 42 kHz
23 0.573 0.0226 0.258 0.509 66.79 20.36 4.7 0.73 53 kHz
24 0.511 0.0201 0.205 0.404 84.22 25.67 3.5 0.58 68 kHz
25 0.455 0.0179 0.162 0.320 106.2 32.37 2.7 0.46 85 kHz
26 0.405 0.0159 0.129 0.254 133.9 40.81 2.2 0.36 107 kHz
27 0.361 0.0142 0.102 0.202 168.9 51.47 1.7 0.29 130 kHz
28 0.321 0.0126 0.0810 0.160 212.9 64.9 1.4 0.23 170 kHz
29 0.286 0.0113 0.0642 0.127 268.5 81.84 1.2 0.18 210 kHz
30 0.255 0.0100 0.0509 0.101 338.6 103.2 0.86 0.14 270 kHz
31 0.227 0.00893 0.0404 0.0797 426.9 130.1 0.70 0.11 340 kHz
32 0.202 0.00795 0.0320 0.0632 538.3 164.1 0.53 0.09 430 kHz
33 0.180 0.00708 0.0254 0.0501 678.8 206.9 0.43 0.07 540 kHz
34 0.160 0.00630 0.0201 0.0398 856.0 260.9 0.33 0.06 690 kHz
35 0.143 0.00561 0.0160 0.0315 1079 329.0 0.27 0.04 870 kHz
36 0.127 0.00500 0.0127 0.0250 1361 414.8 0.21 0.04 1100 kHz
37 0.113 0.00445 0.0100 0.0198 1716 523.1 0.17 0.03 1350 kHz
38 0.101 0.00397 0.00797 0.0157 2164 659.6 0.13 0.02 1750 kHz
39 0.0897 0.00353 0.00632 0.0125 2729 831.8 0.11 0.02 2250 kHz
40 0.0799 0.00314 0.00501 0.00989 3441 1049 0.09 0.01 2900 kHz

Średnice przewodu i linki o tym samym AWG są różne. Spowodowane jest to tym, że średnica/pole przekroju determinuje numer AWG drutu. Na przekrój/średnicę linki składają się zarówno poszczególne żyły, jak i puste przestrzenie pomiędzy nimi. Te „dziury” zależą od sposobu upakowania żył na planie okręgu. Numer AWG linki określa nie pole przekroju całości, ale sumę pól przekroju poszczególnych żył najbliższą temu numerowi.

W tabeli nr 2 zestawiono parametry przewodu złożonego z pojedynczego drutu oraz przewodów w postaci linek. Porównano budowę, średnicę zewnętrzną i pole powierzchni przekroju poprzecznego (całości, nie sumy elementów składowych – mierzonego bez izolacji) oraz opór przewodu (wyrażony w Ω/km).

 

Tab. 2. Porównanie podstawowych parametrów przewodów w postaci drutu i linek (n – liczba żył składających się na dany przewód)

 

AWG Budowa przewodu Średnica Powierzchnia przekroju Rezystancja
n/AWG n x mm mm mm² Ω/km
0000
[4/0]
Pojedyncza żyła 11.684 107 0.16
259/21 259 x 0.724 13.259 106.63 0.16
427/23 427 x 0.574 13.259 110.49 0.15
000
[3/0]
Pojedyncza żyła 10.405 85.0 0.20
259/22 259 x 0.643 11.786 84.40 0.20
427/24 427 x 0.511 11.786 87.57 0.19
00
[2/0]
Pojedyncza żyła 9.266 67.4 0.25
133/20 133 x 0.813 10.516 69.04 0.25
259/23 259 x 0.574 10.516 67.02 0.25
0
[1/0]
Pojedyncza żyła 8.251 53.5 0.32
133/21 133 x 0.724 9.347 54.75 0.31
259/24 259 x 0.511 9.347 53.12 0.32
1 Pojedyncza żyła 7.348 42.4 0.40
133/22 133 x 0.643 8.331 43.19 0.40
259/25 259 x 0.045 8.331 42.11 0.41
817/30 817 x 0.254 8.331 41.40 0.42
2109/36 2109 x 0.160 8.331 42.40 0.41
2 Pojedyncza żyła 6.544 33.60 0.51
133/23 133 x 0.574 7.417 34.42 0.50
259/26 259 x 0.404 7.417 33.20 0.52
665/30 665 x 0.256 7.417 33.70 0.52
2646/36 2646 x 0.127 7.417 33.52 0.52
4 Pojedyncza żyła 5.189 21.20 0.82
133/225 133 x 0.455 5.898 21.63 0.80
259/27 259 x 0.363 5.898 26.80 0.66
1666/36 1666 x 0.127 5.898 21.10 0.82
6 Pojedyncza żyła 4.115 13.30 1.29
133/27 133 x 0.363 4.674 13.76 1.50
259/30 259 x 0.254 4.674 13.12 1.30
1050/36 1050 x 0.127 4.674 13.32 1.30
8 Pojedyncza żyła 3.264 8.37 2.06
49/25 49 x 0.455 3.734 7.96 2.20
133/29 133 x 0.287 3.734 8.60 2.00
655/36 655 x 0.127 3.734 8.30 2.00
10 Pojedyncza żyła 2.588 5.26 3.27
37/26 37 x 0.404 2.921 4.74 3.60
49/27 49 x 0.363 2.946 5.07 3.60
105/30 105 x 0.254 2.946 5.32 3.20
12 Pojedyncza żyła 2.053 3.21 5.21
7/20 7 x 0.813 2.438 3.63 4.80
19/25 19 x 0.455 2.369 3.09 5.60
65/30 65 x 0.254 2.413 3.29 5.70
165/34 165 x 0.160 2.413 3.32 5.20
14 Pojedyncza żyła 1.628 2.08 8.28
7/22 7 x 0.643 1.854 2.238 7.60
19/27 19 x 0.361 1.854 1.945 8.90
41/30 41 x 0.254 1.854 2.078 8.30
105/34 105 x 0.160 1.854 2.111 8.20
16 Pojedyncza żyła 1.291 1.310 13.2
7/24 7 x 0.511 1.524 1.440 12.0
19/29 19 x 0.287 1.473 1.229 14.0
26/30 26 x 0.254 1.499 1.317 13.1
65/34 65 x 0.160 1.499 1.310 13.2
105/36 105 x 0.127 1.499 1.330 13.1
18 Pojedyncza żyła 1.024 0.823 21.0
7/26 7 x 0.404 1.219 0.897 19.2
16/30 16 x 0.254 1.194 0.811 21.3
19/30 19 x 0.254 1.245 0.963 17.9
41/34 41 x 0.160 1.194 0.824 20.9
65/36 65 x 0.127 1.194 0.823 21.0
20 Pojedyncza żyła 0.812 0.518 33.3
7/28 7 x 0.320 0.865 0.562 33.8
10/30 10 x 0.254 0.889 0.507 33.9
19/32 19 x 0.203 0.940 0.615 28.3
26/34 26 x 0.160 0.914 0.523 33.0
41/36 41 x 0.127 0.914 0.520 32.9
22 Pojedyncza żyła 0.644 0.326 53.0
7/30 7 x 0.254 0.762 0.355 48.4
19/34 19 x 0.160 0.787 0.382 45.1
26/36 26 x 0.127 0.762 0.330 52.3
24 Pojedyncza żyła 0.511 0.205 84.2
7/32 7 x 0.203 0.610 0.227 76.4
10/34 10 x 0.160 0.582 0.201 85.6
19/36 19 x 0.127 0.610 0.241 69.2
41/40 41 x 0.078 0.582 0.196 84.0
26 Pojedyncza żyła 0.405 0.129 133.9
7/34 7 x 0.160 0.483 0.141 122.0
19/38 19 x 0.102 0.508 0.155 113.0
10/36 10 x 0.127 0.533 0.127 137.0
28 Pojedyncza żyła 0.321 0.081 212.9
7/36 7 x 0.127 0.381 0.087 213.0
19/40 19 x 0.078 0.406 0.091 186.0
30 Pojedyncza żyła 0.255 0.050 338.6
7/38 7 x 0.102 0.305 0.057 339.0
19/42 19 x 0.064 0.305 0.061 286.7
32 Pojedyncza żyła 0.202 0.032 538.3
7/40 7 x 0.078 0.203 0.034 538.0
19/44 19 x 0.050 0.229 0.037 448.0
34 Pojedyncza żyła 0.160 0.020 856.0
7/42 7 x 0.064 0.192 0.022 777.0
36 Pojedyncza żyła 0.127 0.013 1362.0
7/44 7 x 0.050 0.152 0.014 1271.0

Tabela zawiera zestawienie kolejnych numerów AWG od 4/0 [0000] do 2 oraz dalsze, parzyste pozycje do 36 włącznie. Przewody o numeracji AWG większej niż 36 nie są produkowane w postaci linek z powodu zbyt małych średnic żył, które miałyby się na taką linkę składać.

 

AWG powstał i pierwotnie był wykorzystywany w Stanach Zjednoczonych. Obecnie jednak zyskał na znaczeniu w skali światowej, wypierając inne systemy i standardy. Historycznie konkurencją był dla niego brytyjski system Birmingham Wire Gauge (BWG). Po drobnych modyfikacjach, pod koniec XIX wieku, BWG został zmieniony w Standard Wire Gauge (SWG), który stał się obowiązującym standardem w Zjednoczonym Królestwie. SWG znany jest również pod nazwą Imperial Wire Gauge lub British Standard Gauge. Pomimo że przyrządy pomiarowe dla SWG wyglądają niemal tak samo jak dla AWG, poszczególne numery z tych systemów miar różnią się wymiarami.

 

Rys. 3. Porównanie przyrządów pomiarowych dla systemu AWG (z lewej) ze standardem SWG (z prawej). Rozmiar 14 AWG ≈ 16 SWG

 

Jak widać na rysunku 3 rozmiar 14 w AWG jest niemal równy rozmiarowi 16 w SWG.

Podstawowa różnica pomiędzy AWG a SWG odnosi się jednak do materiału, z jakiego powinien być wykonany mierzony przewód. System amerykański został stworzony do pomiarów drutów i linek z metali i stopów nieżelaznych (niemagnetycznych) – głównie z miedzi, ale także np. z aluminium czy ze srebra. Brytyjski standard powstawał z myślą o ujednoliceniu rozmiarów drutów z żelaza. Dodatkowo system AWG określa 44 podstawowe wymiary, standard SWG przewiduje tych wymiarów 57.

Obecnie Standard Wire Gauge stracił na znaczeniu i został zastąpiony przez standard BS 6722:1986.

 

W krajach używających imperialnego systemu miar AWG jest powszechnie stosowany przy produkcji wszelkiego rodzaju przewodów. Tam, gdzie jest stosowany system metryczny, obecnie wykorzystuje się zarówno standard BS 6722:1986, jak i system AWG – jest to uzależnione od przeznaczenia przewodu.

 

Rys. 4. Przykłady przewodów opisanych wg systemu AWG oraz standardu BS 6722:1986: (a) HDMI, (b) USB, (c) przewody 5 V i 12 V z zasilacza do komputera stacjonarnego, (d) przewód elektryczny ze złączami IEC-C5

 

W specyfikacjach technicznych standardów dotyczących interfejsów do przesyłu danych czy zasilania są podane ścisłe wytyczne dotyczące produkcji współpracujących z nimi przewodów. Biorąc pod uwagę, że większość nowych technologii jest rozwijanych w USA (lub w ścisłej współpracy z tamtejszymi firmami), przewody używane w elektronice są produkowane przeważnie wg systemu AWG.

W sieciach komputerowych wykorzystuje się przewody UTP i FTP, których średnica pojedynczej żyły nie może być większa niż 22 AWG i mniejsza niż 24 AWG. W przypadku krótkich odcinków jest dopuszczalne stosowanie patchcordów o rozmiarze żyły 26 AWG.

W przypadku interfejsu HDMI – HDMI Working Group (twórca standardu) zaleca, by przewody Standard HDMI Cable były wykonywane z żył o rozmiarze 28 AWG, a High Speed HDMI Cable z 24 AWG. Zaleceń takich nie podano w odniesieniu do Premium High Speed HDMI Cable.

W praktyce uzależniono jednak rozmiar AWG od długości przewodu:
– w zakresie do 3 m jest zalecane stosowanie 30–28 AWG,
– pomiędzy 3 m a 10 m – 28–26 AWG,
– powyżej 10 m – przewody o numerze 26 AWG lub niższym.

 

Dodatkowo przy łączeniu urządzeń przesyłających duże ilości danych (np. BluRay 3D czy karty graficzne o dużej wydajności) z odbiornikami pracującymi w rozdzielczości 4K lub wyższej zalecane jest stosowanie przewodów jak najkrótszych i o jak najniższym numerze AWG.

 

W przypadku standardu USB produkowane są dwa typy przewodów:
– służące do transmisji danych pomiędzy urządzeniami peryferyjnymi (aparaty fotograficzne, pamięci masowe z autonomicznym zasilaniem itp.) a np. komputerem – przewody tego typu mają wszystkie żyły w jednym rozmiarze, przeważnie 28 AWG;
– zasilające podłączone urządzenie – mają one podwójne oznaczenie AWG (jak na rys. 4b) – oddzielne dla żył D- i D+ (28 AWG) oraz oddzielne dla zasilania i GND – zazwyczaj 24 AWG.

 

Zgodnie ze specyfikacją standardu zasilanie z portu USB powinno mieć wartość napięcia równą 5 V, z tolerancją ±5% (0.25 V). Urządzenia zasilane z portu USB (klawiatury, przenośne dyski, kamerki internetowe itp.) powinny prawidłowo pracować przy spadkach napięcia o 0.55 V do wartości 4.45 V (w przypadku standardu USB 2.0) lub o 0.6 V do wartości 4.4 V (dla USB 3.0).

 

W poniższych tabelach (tab. 3a–3d) podano, o ile spadnie napięcie 5 V w zależności od średnicy zastosowanych żył i od długości przewodów. Zestawiono natężenia prądu najpopularniejszych ładowarek USB do urządzeń mobilnych/przenośnych: tab. 3a – starsze typy telefonów, tab. 3b, tab. 3c i tab. 3d – smartfony, tablety itp.

 

Tab. 3a. Zasilanie – 500 mA

 

AWG 15 cm 50 cm 1 m 2 m 3 m 5 m
20 0.064 0.076 0.093 0.126 0.159 0.226
22 0.067 0.086 0.112 0.165 0.218 0.324
24 0.072 0.102 0.144 0.228 0.312 0.481
26 0.080 0.126 0.193 0.327 0.461 0.729
28 0.091 0.166 0.272 0.485 0.698 1.124

Tab. 3b. Zasilanie – 1000 mA

 

AWG 15 cm 50 cm 1 m 2 m 3 m 5 m
20 0.129 0.153 0.186 0.253 0.319 0.453
22 0.125 0.172 0.225 0.331 0.437 0.649
24 0.145 0.204 0.288 0.456 0.625 0.962
26 0.160 0.253 0.387 0.655 0.923 1.459
28 0.183 0.332 0.545 0.971 1.397 2.249

Tab. 3c. Zasilanie – 2000 mA

 

AWG 15 cm 50 cm 1 m 2 m 3 m 5 m
20 0.259 0.306 0.373 0.506 0.639 0.906
22 0.271 0.345 0.451 0.663 0.875 1.299
24 0.290 0.408 0.576 0.913 1.250 1.924
26 0.320 0.507 0.775 1.311 1.846 2.918
28 0.367 0.665 1.091 1.943 2.794 4.498

Tab. 3d. Zasilanie – 2400 mA

 

AWG 15 cm 50 cm 1 m 2 m 3 m 5 m
20 0.311 0.367 0.447 0.607 0.767 1.087
22 0.326 0.415 0.542 0.796 1.050 1.559
24 0.348 0.490 0.692 1.096 1.500 2.309
26 0.384 0.609 0.930 1.573 2.216 3.501
28 0.412 0.798 1.309 2.331 3.353 5.397

Kolory oznaczają spadki napięcia zasilającego: 

Zielony - spadki napięcia zasilającego do 4.75 V
Żółty - w przedziale 4.75 V do 4.45 V
Żółto-czerwony - w przedziale 4.45 V do 4.4 V
Czerwony - poniżej 4.4 V

Powyższe zestawienie wyliczono na podstawie prawa Ohma, uwzględniając opór przewodów miedzianych oraz złącz USB (na poziomie 30 mΩ).

Na zielono zaznaczono takie kombinacje rozmiarów AWG i długości przewodów, które pozwalają na uzyskanie zgodnego ze specyfikacją standardu napięcia na wyjściu przewodu zasilającego.

Żółtym kolorem (żółto-czerwony dla USB 3.0) wyróżniono kombinacje rozmiarów AWG i długości przewodu pozwalające ładować i naładować np. smartfona. Napięcie spada poniżej dopuszczalnego przez standard USB dla urządzeń ładujących (dla ładowarki), natomiast mieści się w granicach wymaganych dla urządzeń ładowanych (np. tablet).

Kolorem czerwonym zaznaczono te przewody, które nie powinny być stosowane do ładowania urządzeń USB daną ładowarką.

 

Należy jednak pamiętać, że przewody o wyższym numerze AWG, wyprodukowane z lepszej jakości materiałów (z niedomieszkowanej, niezanieczyszczonej miedzi) i z lepszymi złączami, będą generowały mniejsze straty niż te o grubszych żyłach, ale wykonanych np. z domieszką aluminium.

 

Przewody elektryczne, w Europie będące w użyciu od dawna, są produkowane wg metrycznego standardu BS 6722:1986. Przykładowo w budownictwie najczęściej są stosowane przewody o przekroju 1.5 mm2 oraz 2.5 mm2 o dopuszczalnych (przez przepisy budowlane) obciążeniach 10 A i 16 A. W krajach korzystających z systemu AWG w ścianach są umieszczane przewody o rozmiarach 14 AWG (2.08 mm2) i 12 AWG (3.31 mm2) o maksymalnych obciążeniach 15 A i 20 A.