TopSłownik technicznydBm - logarytmiczna jednostka miary mocy

dBm - logarytmiczna jednostka miary mocy

dBm – jednostka bezwzględnego poziomu odniesiona do mocy 1 mW (miliwata); zgodnie z zasadami powinno się użyć wyrażenia dBmW, jednak tu wyjątkowo przyjęło się określenie dBm.

 

Jednostka ta jest powszechnie stosowana w telekomunikacji (np. podawana jest moc wyjściowa punktu dostępowego) czy używana w projektowaniu sieci WLAN. Wyrażona w dB informuje nas, o ile ta moc jest mniejsza lub większa od mocy 1 mW. Oczywiście poziomowi 0 dB odpowiada 1 mW (miliwat).

 

Do obliczeń mW na dBm stosujemy znany wzór na moc.

 

P(ref) – wartość referencyjna, czyli miara odniesienia, którą w tym przypadku jest 1 mW (miliwat)

 

W formie bardziej przystępnej wizualnie wzór na moc w dBm:

 

Przykład
Przeliczmy 10 mW na dBm:

 

Jeżeli chcemy przeliczyć dBm na mW, to stosujemy poniższy wzór:

 

Przykład
Przeliczmy 20 dBm na mW (miliwaty).

 

Tab. 1. Przeliczenia dBm na mW - szeroki zakres 

-30 dBm 0,001 mW
-20 dBm 0,01 mW
-10 dBm 0,1 mW
0 dBm 1 mW
10 dBm 10 mW
20 dBm 100 mW
30 dBm 1000 mW
40 dBm 10000 mW
50 dBm 100000 mW
60 dBm 1000000 mW
70 dBm 10000000 mW
80 dBm 100000000 mW

Tab. 2. Przeliczenia dBm na mW - szczegółowy zakres 

14 dBm 25,119 mW
16 dBm 39,811 mW
18 dBm 63,096 mW
20 dBm 100,000 mW
22 dBm 158,489 mW
24 dBm 251,189 mW
26 dBm 398,107 mW
28 dBm 630,957 mW
30 dBm 1000,000 mW

Możemy też bardzo łatwo przeliczyć moc na napięcie: dBm na dBµV i dBmV. Do przeliczenia napięcia z mocy musimy znać wewnętrzną impedancję. W systemach telewizji naziemnej, kablowej i przemysłowej stosuje się impedancję 75 ohm. W systemach radiowych 50 ohm. 

Poniżej podano wzory dla tych dwóch środowisk: 

dBmV = 46,9897 + dBm (@ 50 ohm)
dBmV = 48,7506 + dBm (@ 75 ohm) 

Przykład
Przeliczamy 15 dBm na dBmV (dla impedancji 50 ohm) 

dBmV = 46,9897 + 15 = 61,9897 dBmV 

dBµV = 60 + dBmV 

dBµV = 106,98 + dBm (@ 50 ohm)
dBµV = 108,75 + dBm (@ 75 ohm) 

Przykład
Przeliczamy 20 dBm na dBµV (dla impedancji 50 ohm) 

dBµV = 106,98 + 20 = 126,98 dBµV