TopSłownik technicznyDługość fali optycznej

Długość fali optycznej

Promieniowanie optyczne jest przedstawione jako fala elektromagnetyczna. Fale o wszystkich długościach składają się na widmo promieniowania, a wydzielone długości tworzą zakres. Innymi słowy, długość fali jest to odległość pomiędzy dwoma powtarzającymi się elementami fali - Rys. 1.

 

Promieniowanie optyczne dzielimy na:

 

- podczerwone

- widzialne

- ultrafioletowe

Poszczególne zakresy posiadają następujące długości fali optycznej:

 

podczerwone

780 - 1 000 000 nm

widzialne

380 - 780 nm

ultrafioletowe

10 - 380 nm

Rys. 2. Widmo promieniowania widzialnego wraz z długościami fali optycznej przypisanymi do danego koloru