TopSłownik technicznyTypy anten służących do transmisji danych w pasmach 2.4 i 5 GHz

Typy anten służących do transmisji danych w pasmach 2.4 i 5 GHz

Podział ze względu na umiejscowienie urządzenia:
wewnętrzne – wbudowane w takie urządzania jak np. tablet, laptop, miniaturowy punkt dostępu,
zewnętrzne – przymocowane bezpośrednio do urządzenia lub oddalone od niego i połączone z nim za pomocą przewodu koncentrycznego.

 

Podział za względu na charakterystykę promieniowania:
dookolne – większość fal radiowych rozchodzi się z jednakowym natężeniem we wszystkich kierunkach w danej płaszczyźnie (360 stopni),

 

Rys. 1. Zewnętrzna antena dookolna pracująca w polaryzacji pionowej

 

Rys. 2. Wewnętrzna antena dookolna pracująca w polaryzacji pionowej

 


kierunkowe – większość fal radiowych rozchodzi się w jednym określonym kierunku (od kilku do 180 stopni).

 

Rys. 3. Antena kierunkowa tubowa

 

Rys. 4. Antena kierunkowa mikropaskowa panelowa

 

Podział za względu na polaryzację:
pozioma – gdy linie sił pola elektrycznego ułożone są poziomo, czyli równolegle do powierzchni ziemi,
pionowa – gdy linie sił pola elektrycznego ułożone są pionowo, czyli prostopadle do powierzchni ziemi.
Dwie współpracujące ze sobą anteny należy zamontować w tej samej polaryzacji.

 

Podział ze względu na budowę:
– antena Yagi,
– antena mikropaskowa panelowa,
– antena quad,
– antena kolinearna,
– antena szczelinowa,
– antena tubowa.

 

Przy doborze anteny należy zwrócić szczególną uwagę na kilka elementów:
– rodzaj anteny (dookolna, kierunkowa),
– polaryzacja (pionowa, pozioma),
– zysk anteny podawany w dBi,
– rodzaje zastosowanych złącz (N, SMA, TNC).